Nieuws

Fiscaal voordeel voor giften uit België

03-07-17

Het is een veelgestelde vraag: ''Heb ik recht op belastingvermindering als ik een Nederlandse hulporganisatie steun?'' U woont in België en u heeft een gift gedaan aan Drive Against Malaria - van minstens 40 Euro binnen een kalenderjaar - dan heeft u ook recht op belastingvermindering van 45 %.

De Nederlandse Stichting Drive Against Malaria is, net zoals België, een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER). De Belastingdienst heeft bepaalt dat Drive Against Malaria een erkende charitatieve ANBI instelling is, die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische instelling en die op vergelijkbare wijze is erkend. Dat wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde instellingen worden erkend. Voor uw belastingvermindering kan DAM u in het begin van het jaar een kwijtschrift/attest uitreiken. Deze kunt u bij ons aanvragen via het e-mail adres : info@driveagainstmalaria.nl  ter attentie van Mevr. Dr. A Coetzee, onder vermelding van 'Kwijtschrift'. Dit kwijtschrift geldt als bewijs van uw gift. U moet het niet bij uw aangifte voegen, maar u moet het wel ter beschikking van de administratie houden.