Nieuws

Malaria in de wereld met 60% GEDAALD !

16-05-18

De energie van malariabestrijding in de wereld zet sterke zoden aan de dijk. Het aantal dodelijke slachtoffers is met 60% gedaald! Dit is goed nieuws voor miljoenen mensen die zonder deze strijd, slachtoffer waren geworden.

Het aantal mensen in malaria risico gebieden die nu toegang krijgen tot beschermende muskieten-dodende bednetten, diagnose, behandeling, geneesmiddelen en educatie, groeit gestaag. Maar we mogen de strjjd nu zeker nog niet opgeven. Vooral in de afgelegen en ge├»soleerde gebieden van Afrika is de malaria situatie nog steeds levensbedreigend. Momenteel sterven er jaarlijks nog steeds 450.000 mensen aan de ziekte. Vooral kinderen jonger dan vijf jaar.