Malaria is een parasitaire ziekte

De malariaparasiet leeft van oorsprong in het bloed. Er zijn vijf vormen van malaria, waarvan Plasmodium Falciparum de meest dodelijke vorm is, die het meest voorkomt in Afrika. De malariaparasiet breekt rode bloedcellen af. Deze bloedcellen zijn essentieel voor ons lichaam om te overleven: zij transporteren zuurstof van de longen naar andere delen van het lichaam. Dat betekent dat de organen onvoldoende zuurstof krijgen waardoor levensbedreigende problemen kunnen optreden. Er ontstaat klontvorming en kleine bloedvaatjes verstoppen, bijvoorbeeld in de hersenen. Dit kan fataal zijn.

De malariaparasieten nestelen zich in de rode bloedcellen. Daar planten zij zich voort. Na de vermenigvuldiging barsten de rode bloedcellen open. De vrijgekomen parasieten infecteren weer nieuwe rode bloedcellen en de cyclus herhaalt zich. Telkens wanneer de rode bloedcellen openbarsten, treden de malariaverschijnselen op. Zoals koorts, hoofdpijn, rillingen, braken en bloedarmoede. De bloedarmoede wordt veroorzaakt door de vernietiging van de rode bloedcellen.