BELEIDSPLAN 2015 - 2020

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Drive Against Malaria 2015 - 2020. Een strategisch plan dat u een helder inzicht geeft in onze visie, missie, onze ambities en projecten in Afrika. Een plan dat eveneens een nuttig werkinstrument is voor instanties die zich inzetten voor malariabestrijding in Afrika. De strategische en operationele doelstellingen zijn uitgebreid omschreven waarbij de verschillende projecten, bepaald vanuit de behoeften in Afrika, worden belicht. Dit plan laat eveneens onze flexibiliteit zien. Hierdoor kan Drive Against Malaria direct inspelen op onverwachte malaria epidemieën en directe hulpacties in Afrika. De flexibiliteit staat bij ons zeer hoog in het vaandel omdat we de humanitaire prioriteiten in noodgebieden altijd voorrang willen geven. Hierdoor redden we vele levens. Ook al is het in de malariabstrijding en de vele erbarmelijke situaties in Afrika niet altijd even gemakkelijk om keuzes te maken.

Stichting Drive Against Malaria zorgt voor bevolkingsgroepen die nauwelijks of geen financiële middelen bezitten om gezondheidszorg te bekostigen. Vooral de kinderen mogen hiervan niet de dupe zijn.

In dit plan geven we aan waar Drive Against Malaria voor staat, wat we willen bereiken en hoe we daar naartoe gaan. We geven u een helder beeld van de manier waarop onze organisatie opereert met de belangrijkste speerpunten. In het beleidsplan profileren we eveneens de strategische operationele malariaprojecten in Afrika. Tenslotte lichten we toe hoe de projecten worden gefinancierd en welke middelen hiervoor worden ingezet. Dit beleidsplan is niet alleen het reultaat van vooronderzoek, maar zeker ook het rendement van jarenlange ervaring - sinds 1988 - in malariabestrijding in ruim 34 Afrikaanse landen. De strategie brengt ons bij het volbrengen van een missie waar we samen in geloven; het terugbrengen van onnodige kindersterfte in Afrika en het streven naar een verbeterd leven voor de armste bevolkingsgroepen in Afrikaanse landen, zodat malaria geen kans meer heeft.

BEKIJK ONS BELEIDSPLAN