Kindersterfte in Yandoumbe

Centraal Afrikaanse Republiek - De Bayaka Pygmeeën leven oorspronkelijk in het hart van het tropische regenwoud. Zij leven afgezonderd van de rest van de wereld. De afgelopen jaren worden zij steeds verder verdrongen uit hun primaire leefgebied door ontbossing.

BEKIJK DE VIDEO : Diep in het tropisch regenwoud komt malaria nauwelijks tot niet voor. In dicht beboste gebieden lopen de bewoners minder snel risico besmet te raken met gevreesde ziekten. Maar inheemse bevolkingsgroepen zoals de Bayaka Pygmeeën moeten overal in Afrika het onderspit delven en worden noodgedwongen verdreven naar andere gebieden. Naar dorpen zoals Yandoumbe, midden in een malaria-risico-gebied. Nu worden zij ziek door malaria, maar hulp om ernstig zieke kinderen te behandelen is er niet. Wanneer inheemse volken uit hun oorspronkelijke woongebied worden verdreven, verandert dit niet alleen hun leven maar ook hun voeding. De grote meerderheid van de bevolking leeft in hopeloze ellende waarbij ziekte en honger hard toeslaan. De mensen zijn volledig aan hun lot overgelaten en het risico op massale kindersterfte neemt toe.

De Bayaka is een bijzondere en unieke bevolkingsgroep. Zij leven van het bos met een diep ingeworteld respect voor de natuur en haar evenwicht. Maar in Yandoumbe hangt dit leven als het Zwaart Van Damocles boven het hoofd. De kinderen verzwakken en de verandering van een proteïnerijk naar een proteïnearme voeding heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. Op lange termijn leidt gebrek aan goede voedingsstoffen tot uitputting van het lichaam. Het lichaam van vooral jonge kinderen is niet in staat om voldoende weerstand te bieden tegen ziekten. Zeker wanneer zij besmet raken met malaria is de kans hierop zeer groot. Langzaam maar zeker wordt de levenslijn van de Bayaka uitgeschakeld. Tientallen kinderen verliezen het leven. De Bayaka zijn afhankelijk van hulp die keihard nodig is. 

De wanhopige situatie over hun bedreigde status wordt verergerd door de politieke instabiliteit van het land, de armoede, industrialisatie en de ontbossing op grote schaal. Men ziet de Bayaka als 'mindere' en medische zorg wordt hen systematisch geweigerd. Drive Against Malaria treft in 2009 een schrijnende en bijna onhoudbare situatie aan. De kinderen zijn zwaar ondervoed en bovendien geïnfecteerd met de meest dodelijke vorm van malaria. Om de kinderen te kunnen behandelen en te beschermen moet er razendsnel worden ingegrepen. De behoefte aan medicijnen neemt met de dag toe. Drive Against Malaria luidt onmiddelijk de noodklok in Europa en de Verenigde Staten, voor hulp aan de Bayaka.

In 2010 is Drive Against Malaria gestart met een grote hulpcampagne om te voorkomen dat de volksstam volledig verdwijnt. De eerste hulp richten we direct op het testen en behandelen van de kinderen die ernstig besmet zijn. Daarbij werken we met een snelle en krachtige behandeling waarbij de kinderen al na drie dagen genezen. Om de uitbreiding van het besmettingsgevaar te voorkomen moeten de geneesmiddelen in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn. We nemen rigoureuze financiële maatregelen om de aanvoer ervan te verhogen. ACT (Artemisinine Combinatie Therapie) geeft reden tot hoop in Yandoumbe. We behandelen met bemoedigende resultaten. Ook voor de omringende dorpen moeten we snel in actie komen om een bevoorradingstekort te voorkomen. Anders heeft die eerste overwinning in Yandoumbe catastrofale gevolgen.

Onze hulp voor de Bayaka is van vitaal belang. Vooral tijdens een malaria crisis zijn de ondervoede kinderen enorm kwetsbaar. We behandelen op een dag 200 tot soms wel 800 kinderen.  We bevoorraden het dorp met  levensreddende medicijnen, trainen lokale Bayaka tot gezondheidswerkers en zorgen ervoor dat families beschermd zijn tegen malaria met de verspreiding van muskietennetten. We werken hier onder extreem moeilijke omstandigheden; de voedingssituatie is nijpend, er is geen elektriciteit of schoon drinkwater en daar komt het gevaar van gewapende rebellen nog eens bij. Yandoumbe maakt deel uit van ons 'Dzanga Sangha Project' waar verschillende dorpen hulp krijgen van DAM.