Malaria woekert in Congo DRC

Sinds de oprichting van Drive Against Malaria zorgen we voor bewoners die geen toegang hebben tot medische zorg. Malaria woekert voort in Congo DRC en daarom is het optreden van DAM in het land levensbelangrijk.

(CONGO DRC) In de Republiek ondersteunen we ziekenhuizen en hulpcentra in extreem afgelegen gebieden, met geneesmiddelen en medisch materiaal. We sturen bescherming aan geïsoleerde bevolkingsgroepen en gaan aan de slag in ontheemde gebieden waar we de armste minderheidsgroepen kunnen bereiken. In deze regio's zoals Congo's Kyade waken we over de grote behoefte aan beschermende muskietennetten voor de burgerbevolking.

Vooral in de geïsoleerde grensgebieden van de Democratische Republiek Congo hebben de mensen weinig tot geen mogelijkheid om over netten en geneesmiddelen te beschikken voor de gezinnen. ''Het ontbreekt hier aan de meest essentiële medicijnen in de schaarse hulpcentra. Voor geïnfecteerde kinderen is dit rampzalig'', vertelde Moke Kikuma, hoofd van de hulppost in de Kyade Regio.

Naast de verspreiding van netten zorgen we voor de behandeling van zieken met onmisbare vaccinatiecampagnes om verdere epidemieeën te voorkomen. ''Tijdens het malariaseizoen in Congo worden we geconfronteerd met een piek in het aantal slachtoffers. Dagelijks komen families naar ons toe met de meest dodelijke PF-vorm,'' onderstreept Robertson. Van deze gevaarlijke ziekte kun je genezen en de medicatie moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Alleen in de grote steden zijn bednetten en geneesmiddelen te krijgen, maar het is een bitter feit dat de armste tak van de bevolking buiten de stad woont. De situatie wordt nog eens verergerd door de slechte infrastructuur en instabiliteit in veel regio's. Maar ook de onkosten voor zorg, zijn voor gezinnen een nekslag en het vermogen om dit te kunnen betalen ontbreekt in elke familie.

Robertson vervolgt, ''Zodra onze medicijnen een hulppost bereiken, staat er de volgende dag een grote rij moeders met ernstig zieke kinderen''. Hij bezocht de hulpposten in 2016 en sindsdien steunen we de centra waarmee we ruim 8.500 behandelingen kunnen verzorgen. Drive Against Malaria is al jaren actief om noodzakerlijke medicijnen beschikbaar te stellen in Afrika, voor iedereen die het nodig heeft, ongeacht financieel gebrek van haar inwoners.

Daarom strijden we er in de meest afgelegen gebieden voor om de middelen op de juiste plek te krijgen om verdere verspreiding en dodelijke besmettingen te vermijden. Gelukkig zijn er momenteel uitstekende geneesmiddelen, zonder vervelende bijwerkingen, die zelfs kinderen met ernstige malaria kunnen genezen. Ook deze gevallen zijn na vier dagen herstelt. Iedereen kan malaria overleven en daarom moeten die voor iedereen toegankelijk zijn.

De logistiek om de medicatie naar de onherbergzame gebieden te brengen is al een uitdaging op zich. Zonder onze grensverleggende Land Rover's is er geen hulpverlening mogelijk in Congo! Dankzij steun uit België en Nederland kunnen we de gezondheidsposten in het grensgebied van Congo DRC voor een jaar lang voorzien van snelle malaria tests en medicijnen. Het is dankzij deze steun dat ook de mensen in de Republiek op onze geneesmiddelen kunnen rekenen. We zijn onze donoren enorm dankbaar!  «