ACT MEDICATIE REDT MILJOENEN LEVENS

Doeltreffend tegen meest dodelijke vorm

De behandeling met ACT ( Artemisinin Combination Therapy) door Drive Against Malaria van duizenden ernstig zieke mensen, en vooral kinderen, in 32 Afrikaanse landen en de volledige genezing na de therapie heeft inmiddels al ruim aangetoond dat deze behandeling op basis van artemisinine (ACT) vandaag het meest doeltreffend is tegen de meest dodelijke vorm van malaria Plasmodium falciparum maar ook alle andere vormen van malaria die voorkomen in Afrika. Deze medicatie staat in het eerstelijns behandelingsprotocol van DAM.

Het effectieve geneesmiddel is echter in veel gevallen nog altijd niet beschikbaar voor de meeste patiënten. Toegang tot deze doeltreffende geneesmiddelen voor de ontwikkelingslanden zal een fatale progressie kunnen verhinderen en de angstwekkend hoge ziektesterfte kunnen doen stijgen. Sinds 2003 gebruikt Drive Against Malaria systematisch ACT voor haar malariapatiënten. Malaria is de meest voorkomende ziekte in in Afrika. 

WAT IS COARTEM ?

ArtemiArtemisinine, waarvan de artemethercomponent van Coartem® (artemether / lumefantrine) is afgeleid, wordt verkregen uit de plant zoete alsem (Artemisia annua) die al meer dan 2000 jaar wordt gebruikt als een Chinees kruidengeneesmiddel. Artemisinine werd voor het eerst door Chinese onderzoekers geïdentificeerd als het actieve bestanddeel tegen malaria van ACT en zijn derivaten bleken de krachtigste van alle geneesmiddelen tegen malaria te zijn. 

100.000 PARASIETEN ELIMINEREN

Artemether werkt snel en vermindert de biomassa van infecterende parasieten met ongeveer 10.000 keer per aseksuele levenscyclus. Lumefantrine, het andere actieve bestanddeel van ACT, werkt gedurende een langere periode om de resterende 100-100.000 parasieten te elimineren die overblijven nadat artemether uit het lichaam is verwijderd en minimaliseert zo het risico van heropflakkering. 

TWEE COMPONENTEN VERMINDEREN RESISTENTIE

De twee middelen hebben verschillende werkingsmechanismen en werken op verschillende punten in de levenscyclus van de parasiet en vertonen een synergetische werking tegen Plasmodium falciparum in vitro. De combinatie van artemether en lumefantrine vermindert het risico van resistentieontwikkeling tegen beide agentia en tot op heden zijn er geen meldingen van resistentie tegen ACT-combinatietherapie bij de malariaparasiet die mensen infecteert. 

Na een unieke samenwerkingsovereenkomst tussen de Chinese autoriteiten en Novartis, de fabrikant die het eerst met ACT op de markt kwam, zijn er meer dan 20 gesponsorde klinische onderzoeken uitgevoerd in verschillende malaria-endemische regio's en bij reizigers. Bij deze onderzoeken waren meer dan 3.500 patiënten betrokken (waaronder meer dan 2.000 kinderen) en werd een driedaags regime van zes doses geïdentificeerd als de optimale doseringsstrategie voor ACT bij ongecompliceerde falciparum-malaria voor de periode van 3 dagen. Drive Against Malaria behaalt ook volledig herstel met ACT bij de behandeling van gecompliceerde malaria. In het laatste geval behandelen we de patient 6 dagen. 

ACT heeft consequent een 28-dagen polymeraseketen (PCR) -gecorrigeerd genezingspercentage van meer dan 95% laten zien in de evalueerbare populatie, waarbij wordt voldaan aan de aanbevelingen van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Meer recentelijk hebben Novartis en de Medicines for Malaria Venture samengewerkt om Coartem® Dispersible te ontwikkelen, een nieuwe formule die specifiek is ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van kinderen met malaria. 

De dispergeerbare tabletten vertoonden vergelijkbare hoge responspercentages als die waargenomen met fijngemaakte standaardtabletten van ACT. Dankzij een partnerschapsovereenkomst tussen Novartis en de WHO zijn meer dan 250 miljoen ACT (Coartem®) behandelingen (75% voor kinderen) zonder winstoogmerk aan malariapatiënten in ontwikkelingslanden verstrekt, ondersteund door trainingsprogramma's en educatieve middelen. Lees ook de volledige achtergrond informatie. <<