IN AFGELEGEN GEBIEDEN

We bevrijden de Angolese bevolking uit hun isolement

Malaria, cholera en gele koorts zijn de zwaarste doodsoorzaken van Angola. Isolement is een van de grootste oorzaken die zorgt voor grote gezondheidsproblemen. Vele regio's zijn zeer moeilijk bereikbaar door het beperkte wegennet en de slechte toestand van de routes buiten de grote steden.

De meeste huplorganisaties blijven weg en dat heeft verstrekkende gevolgen voor de bevolking. In de afgelegen dorpen leven families die dringend onze hulp nodig hebben, vooral tijdens en regenseizoen wanneer de mensen geen kant op kunnen.

Lokale hulpcentra kunnen zich nauwelijks bevoorraden omdat er geen '0ff-road-transport' aanwezig is. Kinderen zijn vooral na het grote regenseizoen vaak ziek en de ouders zijn te arm voor medicijnen of een bednet. Wanneer een kindje met de gevreesde malaria paratiesbesmet is, dan kunnen de ouders ook niet snel genoeg een ziekenhuis in de steden bereiken. Deze zorgelijke situatie moet veranderen.

We kunnen dit tij keren door de bevolkign en de hulpposten in deze afgelegen dorpen van Angola uit hun isolement te halen, door vooral in deze gebieden te zorgen voor voldoende bevoorrading met de middelen waardoor zij kunnen overleven.

Daarom is Drive Against Malaria naar deze afgelegen regio's van Angola getrokken, waar al jarenlang geen andere organisaties geweest zijn. We steunen geïsoleerde hulpcentra, zoals de Posto Médico Da Hogiua, bezorgen gratis gezondheidszorg, trainen de lokale mensen en begeleiden met diagnose.

Met de verspreiding van honderden muskietennetten kunnen we de uitbraak van malaria stoppen en zorgen voor verspreiding van bescherming waar de mensen ze hard nodig hebben.

Hierdoor kunnen de gezinnen de toekomst weer hoopvol tegemoet zien, zonder malaria en tropische ziekten.