ONTBOSSING IS OOK RAMPZALIG VOOR MALARIA

Grote bedreiging voor de gezondheid

Ontbossing is rampzalig. Er is een directe relatie tussen ontbossing en de overdracht van malaria door muggen. In regio's met veel ontbossing komen veel meer gevallen van malaria voor. Er ontstaat meer licht en open plekken met stilstaand water. Licht en water vormen samen een perfecte broedplaats voor de malaria-mug. Ontbossing is een enorm probleem voor zowel de gezondheid, het milieu, de biodiversiteit, de sociale rechtvaardigheid en de rechten van de inheemse bevolking die afhankelijk zijn van het bos. We ontdekken dat ontbossing niet alleen een ecologische ramp is, maar ook een grote bedreiging voor de menselijke gezondheid. 

In de jaren zeventig begon de ontbossing in een enorm tempo te groeien en we zien een enorme toename van de overdracht van malaria die daarmee gepaard gaat. Onderzoekers vinden een sterk en consistent effect van ontbossing op de overdracht van malaria in elk model dat ze uitvoerden. Meer ontbossing leidde tot meer malaria. Voor elke vierkante kilometer verloren bos kunnen we ongeveer zes nieuwe gevallen van malaria verwachten. En deze nieuwe gevallen kunnen de dodelijke ziekte in een razend tempo verspreiden naar de rest van hun bevolking. 

Tegelijkertijd beïnvloedt malaria de productiviteit en het welzijn van de bevolking die in de bossen wonen. Het is een ramp. Ik denk dat we over vijf of tien jaar nog meer nieuwe ziekten kunnen verwachten als gevolg de vernietiging van het tropisch regenwoud.
Drive Against Malaria is sinds 1988 enorm actief in het tegengaan van ontbossing. Daarom hebben we het 'GREEN EARTH PROJECT' opgezet. Dit project stimuleert het planten van bomen, voorlichting van de lokale gemeenschappen en om de aandacht in de wereld te versterken voor dit immense drama dat zich in de regenwouden afspeelt.

ONTBOSSING VERSNELT IN AFRIKA: 3,9 MILJOEN HECTARE PER JAAR ! 
Afrika is het enige continent op aarde waar de ontbossing met zo'n hoog tempo versnelt, zo staat te lezen in een vijfjaarlijks rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Daar staat tegenover dat in Afrika massaal bomen verdwijnen. In dezelfde twee periodes steeg de ontbossing van 3,4 miljoen hectare per jaar naar 3,9 miljoen. In geen enkel ander werelddeel worden zulke hoge cijfers opgetekend.
Dit is meer dan het gehele landoppervlak van Nederland.
Dit is heel slecht nieuws voor het Afrikaanse continent. <<