Elke donateur maakt een groot verschil

Geneesmiddelen en muskietennetten voor alle kinderen

We blijven strijden tegen malaria om het leven van de armsten te verlichten. Daarom zorgen we voor levenreddende geneesmiddelen en bednetten voor alle kinderen in Afrika. We zorgen voor diagnostiek, kennis, educatie en we zetten lokale hulpcentra op. Omdat het hard nodig is!

Elk jaar worden 216.000.000 mensen ernstig ziek door de gevreesde ziekte en elke 2 minuten sterft er een kindje jonger dan 5 jaar. In de armste gebieden van Afrika zijn vaak meer dan 65% van de kinderen besmet. Er bestaan levensreddende medicijnen om de kinderen te genezen, maar die ontbreken in de afgelegen gebieden. Een onbehandeld ziek kind onder de vijf jaar zal binnen 48 uur overlijden. Gezond opgroeien is zó belangrijk voor de ontwikkeling voor elk kind! 
 

Kinderen die op jonge leeftijd lijden aan malaria kunnen er blijvend hersenletsel aan overhouden

WANHOPIGE MOEDERS

In Afrika steunen we vooral de armste bevolkingsgroepen die zich in de meest afgelegen gebieden staande moeten houden. De overgrote meerderheid heeft geen enkele toegang tot basisgezondheidszorg en leeft in erbarmelijke omstandigheden. De méést schrijnende malariasituaties komen voor in risico gebieden waar gezinnen gemiddeld meer dan drie kinderen verliezen door malaria. Wij helpen deze gezinnen! En zorgen voor beschermende muskietennetten, malariabehandeling en medicijnen. Hiermee kunnen we onnodige sterfgevallen voorkomen.
 

LOKALE MENSEN TRAINEN

We zorgen voor training en educatie voor de lokale mensen waardoor zij zich als gezondheidswerkers kunnen inzetten in hun eigen dorp. Hierdoor zijn zij zelf in staat om hun eigen bevolking te helpen. Stichting Drive Against Malaria blijft er voor zorgen dat alle essentiële middelen om het gevecht tegen malaria aan te gaan en de gezondheid te verbeteren aanwezig blijven in alle 'Red Zones', in elk geïsoleerd en afgelegen gebied. Zo werkt Stichting DAM met hulpteams die uit lokale hulpverleners bestaat. Dit bevordert de gezondheid èn het gevoel van eigenwaarde.
 

SNELLE AKTIE

We werken snel en efficiënt. Zodra een malaria-uitbraak dreigt, waar ook in Afrika, dan neemt DAM binnen een maand aktie en is direct ter plaatse. Uitstel van handelen is geen optie! DAM-teams testen de hele bevolking van de dorpen en bij een positieve uitslag worden patiënten meteen behandeld met de meest doeltreffende medicatie. Wij distribueren duizenden beschermende muskietennetten per jaar. Samen met de lokale bevolking controleren we of deze correct worden gebruikt. Naast malaria richt DAM zich op alle tropische ziekten die genezing van malaria belemmeren.