MALARIA GOLF TREFT NJONJI

Kameroen / Njonji - In september 2010 trof een krachtige malaria golf het Kameroenese dorp Njonji. Daarbij kwamen meer dan 37 kinderen om het leven. Het dorp bevindt zich in een toestand van grote malarianood. Erbarmelijke leefomstandigheden en armoede verslechteren de situatie. Terwijl de wereld en zelfs het land de andere kant op kijken, sterven de kinderen van Njonji in onaanvaardbare aantallen.

Chief Moka : ''Het is vreselijk wat er in mijn dorp gebeurt''

Het opperhoofd Mbanda Moka zegt: “Ik vermoed dat er nog veel meer kinderen zijn gestorven. De bewoners kunnen hier nergens naar toe wanneer hun kinderen ziek zijn. Omdat er geen hulp is blijven vooral de armste bewoners thuis. De meesten kunnen de reis naar een hulpcentrum niet bekostigen. Maar ook de kosten voor de behandeling is een grote hindernis. De dood van hun kinderen is voor de armsten onontkoombaar. Deze drama’s spelen zich af binnen veel families in Njonji. Hun kinderen worden naast het huis begraven. Het is vreselijk wat er in mijn dorp gebeurt.”

We bereiken de meest kwetsbare kinderen

Veel kinderen in Njonji blijven sterven aan malaria omdat zij niet beschermd zijn met geïmpregneerde bednetten. En zonder hulp zijn zij niet in staat om binnen 24 uur na aanvang van de eerste malariasymptomen toegang te krijgen tot levensreddende behandelingen. Kinderen die de ziekte overleven, lijden aan een blijvende neurologische beschadiging.

We komen in actie met lokale teams

De bewoners van Njonji wonen in een broeinest van malaria maar werden volledig aan hun lot overgelaten. DAM bezorgt de eerste noodhulp in 2010 en vervolgt de steun met een uitgebreid behandelingsprogramma en de zorg voor een aanzienlijke aanvoer van malariamedicatie en diagnosemiddelen. Daarnaast zorgt DAM voor beschermende muskietennetten aan de slachtoffers van de malaria epidemie. Samen met lokaal opgezette teams verdeelde DAM essentiële preventieve middelen. Inmiddels zijn 8.585 consulten uitgevoerd in combinatie met trainingsessies aan hulpteams.

Malaria is duidelijk de ziekte van armoede. Het treft in de eerste plaats de armsten die wonen in gebrekkige huizen, die geen enkele barrière bieden tegen muggen. Rond de vulkaan Mount Cameroon liggen vele dorpen waarvan de bewoners leven in bittere ellende. Het dorp Njonji maakt deel uit van ons ‘Mount Cameroon Project’  in Kameroen.