Wereld Malaria Dag geeft Kinderen een Stem

‘Wereld Malaria Dag’ wordt sinds 2008 elk jaar op 25 April gehouden. Deze werelddag geeft miljoenen kinderen een stem die anders niet gehoord worden. Malaria is de ernstigste en meest levensbedreigende ziekte die kinderen kunnen krijgen. Daarom is deze dag onmisbaar om het publieke bewustzijn aan te zetten tot actie om mee te helpen de zorgwekkende malaria kwestie voor de kinderen aan te pakken. Dagelijks sterven 1.500 kinderen onder de 5 jaar aan de ziekte. De strijd om dit tegen te gaan kunnen we samen versterken.

Met gedreven campagne voeren zet DAM Malaria op de Wereldkaart

DAM zet Malaria op de Wereldkaart | Tien jaar lang hebben we hiervoor gestreden!  'Wereld Malaria Dag' stond voorheen nog bekend als ‘Africa Malaria Day’. NGO Drive Against Malaria is echter van mening dat malaria wereldwijde aandacht verdient en pleitte daarom actief bij de Verenigde Naties, de Wereld Gezondheids Organisatie, Ministers, Presidenten en Ambassadeurs om de dag te hernoemen tot Wereld Malaria Dag. In 2007 besluit de 'World Health Assembly' (WHA) - 's wereld hoogste orgaan die de besluiten maakt voor de WHO -  dat de éérste 'World Malaria Day' op 25 April 2008 van start zal gaan. Dit was een grote overwinning.

Eerbetoon aan DAM in Angola op de éérste Wereld Malaria Dag

Robertson en Samuel, de oprichters van NGO Drive Against Malaria, ontvangen tijdens de viering van de eerste Wereld Malaria Dag in 2008 een groot eerbetoon in Angola van de Amerikaanse ambassadeur, ministers, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties. Meer dan 5.000 mensen verzamelden zich op deze dag. Het was een historisch moment.
In 2008 sterven elke dag 3.000 kinderen onder de vijf jaar aan malaria.

In 1988 is de schrijnende situatie overweldigend. Ruim 3,2 miljard mensen leven in de hoogste risicogebieden. Met 881.000 sterfgevallen onder kinderen en 216 miljoen levensbedreigende infecties. Drive Against Malaria dringt er vanaf 1998 bij de Verenigde Naties in New York en de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève op aan om WORLD MALARIA DAY in te stellen. We hebben hiervoor ook gepleit tijdens bijeenkomsten, toespraken en conferenties op hoog niveau die in Afrikaanse landen werden georganiseerd.

In 2007, tijdens de 60e zitting van de 'World Health Assembly' (WHA), werd het voorstel van de Anglo-Nederlandse NGO Drive Against Malaria om 'Africa Malaria Day' te veranderen in 'World Malaria Day' aanvaard! Met het doel om het gevaar van malaria op werelwijd niveau te erkennen en het bewustzijn te vergroten voor de strijd tegen de ziekte. ‘Wereld Malaria Dag’ moet essentiële fondsen creëren voor de uitbreiding van effectieve medicijnen, diagnostiek, geïmpregneerde muskietennetten, training van lokale gezondheidswerkers, educatie en bewustwording van de lokale bevolking

WERELD MALARIA DAG 2021

Wereld Malaria Dag – 25 April 2021  : Vooral in extreem arme en onherbergzame gebieden, waar de nationale gezondheidszorg volledig is ingestort heerst een schrijnend tekort aan medicatie, diagnosetests en muskietennetten. 
Het is uiteraard goed om de vooruitgang en de wereldwijde daling van 40%  in de schijnwerpers te zetten op 'World Malaria Day', maar de focus op malaria in de afgelegen gebieden mag niet vervagen.  In deze tijd van de COVID-Pandamic is de vooruitgang tot een dramatische stilstand gekomen. Hulporganisaties zijn vertrokken (vooral in oorlogsgebieden) en de toevoer van geneesmiddelen worden chronisch bemoeilijkt. En erger nog: ze zijn nauwelijks verkrijgbaar.
Julia Samuël en David Robertson van Drive Against Malaria zijn zojuist teruggekeerd uit het oorlogsgebied van Zuidwest-Kameroen en de Centraal Afrikaanse Republiek, het land waar zij in 2013 werden gegijzeld.  
‘’Malaria vormt nog steeds een tijdbom in Afrika’s armste en endemische landen zoals CAR.’’ zegt Julia Samuël. ‘’Er is een chronisch tekort aan internationale hulp voor malaria bestrijding in deze landen.  Vooral in de moeilijk bereikbare gebieden.''

WERELD MALARIA DAG 2020

Wereld Malaria Dag – 25 April 2020  : Het sterftecijfer is gedaald maar is in 2020 nog steeds duizelingwekkend. 400.000 kinderen onder de vijf jaar zijn slachtoffer geworden als gevolg van malaria in Afrika. 
Er blijft dringende actie nodig om weer op het goede spoor te komen, vooral in de landen en de 'High Risk Red Zones' waar we werken.  Doe mee met onze gezamenlijke inspanning om malaria tot nul terug te brengen.