'WORLD MALARIA DAY' OP 25 APRIL

Geeft Kinderen een Stem

DE WERELD MOET HET WETEN

Elke Twee Minuten Sterft een Kind !

‘Wereld Malaria Dag’ -  25 April is de dag die iedereen in de wereld moet herinneren aan de strijd die gewonnen moet worden in Afrika. 
Waarom is Wereld Malaria Dag zo belangrijk? Het antwoord is duidelijk. Elke twee minuten sterft er een kind aan malaria. Elke twee minuten! Dat zijn niet zomaar statistieken, dat zijn mensenlevens. Levens die verloren gaan door een ziekte die te voorkomen en te behandelen is.
In Europa is Malaria Overwonnen, in Amerika is Malaria onder Controle, maar in Afrika blijft  Malaria een van de meest Verwoestende en Dodelijke ziekten van het continent.
De grootste slachtoffers zijn de kinderen. Daarom is het van cruciaal belang dat we ons blijven inzetten voor de strijd tegen deze ziekte.

INTENSIEVE CAMPAGNE LOONT

DAM zet Malaria op de Wereldkaart

IN 2007 KOMT HET VERLOSSENDE BESLUIT

HQ World Health Organisation Geneva

NGO Drive Against Malaria voert intensief campagne om dit te bereiken. "  'Africa Malaria Day' moet de waardigheid krijgen van 'World Malaria Day'.  De strijd tegen malaria moet dringend wereldwijde aandacht krijgen.
DAM pleit bij de Verenigde Naties, de Wereld Gezondheids Organisatie, Ministers, Presidenten en Ambassadeurs om 'Africa Malaria Day' de status te geven van 'Wereld Malaria Dag'.
In 2007 komt het verlossende besluit: De 'World Health Assembly'  - 's werelds hoogste orgaan van de W.H.O. - verklaart het akkoord en besluit dat de éérste 'World Malaria Day' officieel zal starten op 25 April 2008. Dit is een grote overwinning ! 

EERBETOON AAN DAM IN ANGOLA

Op 's Werelds eerste 'World Malaria Day'

Mr Robertson en Dr Samuël, de oprichters van NGO Drive Against Malaria, ontvangen een indrukwekkend eerbetoon tijdens de viering van de eerste 'Wereld Malaria Dag' in 2008 in Angola van de Angolese President of the National Assembly Roberto Antonia Victor Fransisco de Almeide, de Angolese Gouverneur, de Amerikaanse ambassadeur, Ministers, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties.

Samen met ruim 5.000 mensen uit de hele wereld komen op deze dag in Angola samen om de eerste 'World Malaria Day' te openen. Het is een historisch moment. DAM, Dr Samuël geeft een Live Interview voor Radio en TV die de hele wereld overgaat: “Laten we vandaag, op deze eerste Wereld Malaria Dag, onze toewijding vernieuwen om deze strijd voort te zetten. Laten we samenwerken, als gemeenschappen, als landen, als de menselijke familie, om een wereld te creëren waarin niemand nog langer bang hoeft te zijn voor malaria. Laten we een wereld creëren waarin elk kind veilig kan opgroeien, elk gezin gezond kan blijven, en elk land kan bloeien.”
(Fact: In 2008 sterven elke dag 3.000 kinderen onder de vijf jaar aan malaria.)

WERELD MALARIA DAG 2024

EVENEMENT IN LIMBE LIVE OP CRTV KAMEROEN - Het is een Dag van Hoop voor de Kinderen van Limbe. Op Wereld Malaria Dag, 25 april, vond vandaag een bijzonder evenement plaats. En dat werd vastgelegd door het Nieuwsteam van CRTV. Tientallen kinderen van de ‘Street Care Foundation’ verzamelden zich om hun stem te laten horen in de strijd tegen malaria, ondersteund door NGO Drive Against Malaria (DAM).
Het hoogtepunt van de dag was een speciale uitvoering van de 'Malaria Song', live voor de camera's van ‘CRTV’s Midday News’.
De organisatie van deze gedenkwaardige dag was in handen van Solomon Agborem.
Na weken van voorbereiding en de enthousiaste repetities waren de kinderen klaar om hun boodschap van hoop te delen met de wereld.
David Robertson, oprichter van Drive Against Malaria, werd live geïnterviewd en benadrukte het belang van dit evenement. "Het is een heel bijzonder moment om hier in Limbe deze speciale Wereld Malaria Dag te vieren," zei Robertson. ♦
( Factsheet - Elke twee minuten sterft er een kind in Afrika - 580.000 doden  en  233 miljoen cases per jaar.)

WERELD MALARIA DAG 2023

DE NOODZAAK VAN DEZE WERELD DAG - Elk jaar gedenken we op 25 april Wereld Malaria Dag. Vandaag verbinden we de wereld met duizenden kinderen die getroffen zijn door malaria. De hele maand worden er wereldwijd malaria-activiteiten georganiseerd. Wereldmalariadag is nodig om de wereld bewust te maken van de schokkende impact die de ziekte heeft op de armste kinderen die aan malaria zijn blootgesteld in afgelegen gemeenschappen in Afrika. Want daar komt de ziekte enorm veel voor. Met de betrokkenheid vanuit de hele wereld kunnen we de situatie veranderen. ONTDEK MEER

WERELD MALARIA DAG 2022

DE DAG DIE DE WERELD HERINNERT AAN EEN STRIJD DIE WE MOETEN WINNEN ! Het herinnert ons eraan dat we ons moeten blijven inzetten, jaar na jaar, totdat malaria niet langer een bedreiging vormt. Voor DAM begon die strijd in 1988. Dan beginnen de eerste acties van DAM. De schrijnende malaria situatie van de kinderen groeit elke dag,  maar krijgt nauwelijks aandacht.
Ruim 3,2 miljard mensen die wonen in malaria risicogebieden zijn in acuut levensgevaar. Het dagelijks aantal doden onder de kinderen is zorgwekkend.  Elke dag sterven ruim 2.500 kinderen aan malaria. En een duizelingwekkend aantal van 216 miljoen levensbedreigende infecties.

Omdat er nauwelijks aandacht is voor de ziekte die zoveel slachtoffers maakt, plaatst Drive Against Malaria in 1998 de dringende vraag bij de Verenigde Naties in New York en de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève om 'WORLD MALARIA DAY in te stellen'.
DAM pleit hiervoor op het hoogste niveau tijdens bijeenkomsten, toespraken en conferenties die wereldwijd worden georganiseerd.

WERELD MALARIA DAG 2021

Wereld Malaria Dag – 25 April 2021  : Vooral in extreem arme en onherbergzame gebieden, waar de nationale gezondheidszorg volledig is ingestort heerst een schrijnend tekort aan medicatie, diagnosetests en muskietennetten. 
Het is uiteraard goed om de vooruitgang en de wereldwijde daling van 40%  in de schijnwerpers te zetten op 'World Malaria Day', maar de focus op malaria in de afgelegen gebieden mag niet vervagen.  In deze tijd van de COVID-Pandamic is de vooruitgang tot een dramatische stilstand gekomen. Hulporganisaties zijn vertrokken (vooral in oorlogsgebieden) en de toevoer van geneesmiddelen worden chronisch bemoeilijkt. En erger nog: ze zijn nauwelijks verkrijgbaar.
Julia Samuël en David Robertson van Drive Against Malaria zijn zojuist teruggekeerd uit het oorlogsgebied van Zuidwest-Kameroen en de Centraal Afrikaanse Republiek, het land waar zij in 2013 werden gegijzeld.  
‘’Malaria vormt nog steeds een tijdbom in Afrika’s armste en endemische landen zoals CAR.’’ zegt Julia Samuël. ‘’Er is een chronisch tekort aan internationale hulp voor malaria bestrijding in deze landen.  Vooral in de moeilijk bereikbare gebieden.''

WERELD MALARIA DAG 2020

Wereld Malaria Dag – 25 April 2020  : Het sterftecijfer is gedaald maar is in 2020 nog steeds duizelingwekkend. 400.000 kinderen onder de vijf jaar zijn slachtoffer geworden als gevolg van malaria in Afrika. 
Er blijft dringende actie nodig om weer op het goede spoor te komen, vooral in de landen en de 'High Risk Red Zones' waar we werken.  Doe mee met onze gezamenlijke inspanning om malaria tot nul terug te brengen.

LEVENSBELANGRIJKE BESLISSING IN 2007

2007 - De 60e zitting van de 'World Health Assembly' (WHA). Het voorstel van de Nederlands Britse NGO Drive Against Malaria wordt in 2007 aanvaard.  'Africa Malaria Day' is voor het eerst in 2008 'World Malaria Day' ! Met het hoogste doel om het gevaar van malaria op mondiaal niveau te erkennen. Op deze dag zal de wereld bewustwording creëren voor de strijd tegen de ziekte. Daarnaast is het fundamenteel dat aandacht op ‘Wereld Malaria Dag’ ook zal zorgen voor essentiële fondsen voor de levensreddende verspreiding van effectieve medicijnen, diagnostiek, geïmpregneerde muskietennetten, training van lokale gezondheidswerkers, educatie en bewustwording van de lokale bevolking. 

Thema Dagen die wij ook belangrijk vinden