'WORLD MALARIA DAY' OP 25 APRIL:

GEEF KINDEREN EEN STEM

Vooral kinderen slachtoffer van malaria

‘Wereld Malaria Dag’ wordt sinds 2008 elk jaar op 25 April gehouden. Deze werelddag geeft miljoenen kinderen een stem die anders niet gehoord worden. Malaria is de meest ernstige en levensbedreigende ziekte van kinderen in Afrika. Daarom is deze werelddag essentieel om het publieke bewustzijn aan te zetten tot actie. Elke hulp en steun is nodig om de zorgwekkende malaria situatie voor de kinderen aan te pakken. Dagelijks sterven 1.500 kinderen jonger dan vijf jaar aan de ziekte. 

Intensieve campagne loont: DAM zet Malaria op de wereldkaart

DAM zet Malaria op de Wereldkaart | Tien jaar lang strijden loont !
1998 - 'Africa Malaria Day' moet de waardigheid krijgen van 'World Malaria Day'. NGO Drive Against Malaria voert intensief campagne om dit te bereiken. De strijd tegen malaria moet dringend wereldwijde aandacht krijgen.
DAM pleit bij de Verenigde Naties, de Wereld Gezondheids Organisatie, Ministers, Presidenten en Ambassadeurs om de Afrika-dag de status te geven van 'Wereld Malaria Dag'.
In 2007 besluit de 'World Health Assembly' (dit is 's werelds hoogste orgaan van de W.H.O.) dat de éérste 'World Malaria Day' officieel zal beginnen op 25 April 2008. Dit is een grote overwinning. 

Eerbetoon aan DAM in Angola - 's Werelds eerste 'World Malaria Day' in 2008

Robertson en Samuel, de oprichters van NGO Drive Against Malaria, ontvangen tijdens de viering van de eerste 'Wereld Malaria Dag' in 2008 een indrukwekkend eerbetoon in Angola van de Amerikaanse ambassadeur, ministers, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties. Meer dan 5.000 mensen uit de hele wereld komen op deze dag in Angola samen om de eerste 'World Malaria Day' te openen. Het is een historisch moment.
(Fact: In 2008 sterven elke dag 3.000 kinderen onder de vijf jaar aan malaria.)

Wereld Malaria Dag 2023

Elk jaar gedenken we op 25 april Wereldmalariadag. Op deze dag verbinden we de wereld met duizenden kinderen die getroffen zijn door malaria. De hele maand worden er wereldwijd malaria-activiteiten georganiseerd. Wereldmalariadag is nodig om de wereld bewust te maken van de schokkende impact op de armste kinderen die aan malaria zijn blootgesteld in afgelegen gemeenschappen in Afrika. Want daar komt de ziekte nog steeds voor. Met onze betrokkenheid kunnen we de situatie veranderen. LEES VERDER

'World Malaria Day' 2022 : De noodzaak van de werelddag

De weg naar het succes |  In 1988 beginnen de eerste acties van DAM. De schrijnende malaria situatie van de kinderen groeit elke dag,  maar krijgt nauwelijks aandacht.
Ruim 3,2 miljard mensen die wonen in malaria risicogebieden zijn in acuut levensgevaar. Het dagelijks aantal doden onder de kinderen is zorgwekkend.  Elke dag sterven ruim 2.500 kinderen aan malaria. En een duizelingwekkend aantal van 216 miljoen levensbedreigende infecties.

Omdat er nauwelijks aandacht is voor de ziekte die zoveel slachtoffers maakt, plaatst Drive Against Malaria in 1998 de dringende vraag bij de Verenigde Naties in New York en de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève om 'WORLD MALARIA DAY in te stellen'.
DAM pleit hiervoor op het hoogste niveau tijdens bijeenkomsten, toespraken en conferenties die wereldwijd worden georganiseerd.

2007 - De 60e zitting van de 'World Health Assembly' (WHA). Het voorstel van de Nederlands Britse NGO Drive Against Malaria wordt in 2007 aanvaard.  'Africa Malaria Day' is voor het eerst in 2008 'World Malaria Day' ! Met het hoogste doel om het gevaar van malaria op mondiaal niveau te erkennen. Op deze dag zal de wereld bewustwording creëren voor de strijd tegen de ziekte. Daarnaast is het fundamenteel dat aandacht op ‘Wereld Malaria Dag’ ook zal zorgen voor essentiële fondsen voor de levensreddende verspreiding van effectieve medicijnen, diagnostiek, geïmpregneerde muskietennetten, training van lokale gezondheidswerkers, educatie en bewustwording van de lokale bevolking. 

WERELD MALARIA DAG 2021

Wereld Malaria Dag – 25 April 2021  : Vooral in extreem arme en onherbergzame gebieden, waar de nationale gezondheidszorg volledig is ingestort heerst een schrijnend tekort aan medicatie, diagnosetests en muskietennetten. 
Het is uiteraard goed om de vooruitgang en de wereldwijde daling van 40%  in de schijnwerpers te zetten op 'World Malaria Day', maar de focus op malaria in de afgelegen gebieden mag niet vervagen.  In deze tijd van de COVID-Pandamic is de vooruitgang tot een dramatische stilstand gekomen. Hulporganisaties zijn vertrokken (vooral in oorlogsgebieden) en de toevoer van geneesmiddelen worden chronisch bemoeilijkt. En erger nog: ze zijn nauwelijks verkrijgbaar.
Julia Samuël en David Robertson van Drive Against Malaria zijn zojuist teruggekeerd uit het oorlogsgebied van Zuidwest-Kameroen en de Centraal Afrikaanse Republiek, het land waar zij in 2013 werden gegijzeld.  
‘’Malaria vormt nog steeds een tijdbom in Afrika’s armste en endemische landen zoals CAR.’’ zegt Julia Samuël. ‘’Er is een chronisch tekort aan internationale hulp voor malaria bestrijding in deze landen.  Vooral in de moeilijk bereikbare gebieden.''

WERELD MALARIA DAG 2020

Wereld Malaria Dag – 25 April 2020  : Het sterftecijfer is gedaald maar is in 2020 nog steeds duizelingwekkend. 400.000 kinderen onder de vijf jaar zijn slachtoffer geworden als gevolg van malaria in Afrika. 
Er blijft dringende actie nodig om weer op het goede spoor te komen, vooral in de landen en de 'High Risk Red Zones' waar we werken.  Doe mee met onze gezamenlijke inspanning om malaria tot nul terug te brengen.

Thema Dagen die wij ook belangrijk vinden