WERELD MALARIA DAG

Sinds 2008 wordt Wereld Malaria Dag elk jaar gehouden op 25 April

WORLD MALARIA DAY  (Wereld Malaria Dag) wordt elk jaar op 25 april gehouden om mensen wereldwijd bewust te maken van de schokkende gevolgen van malaria en de strijd om de levensbedreigende ziekte te beheersen en uiteindelijk uit te roeien. Malaria is een ondraaglijke ziekte voor de bewoners van Afrika. Vooral voor de kinderen. Wanneer de kinderen besmet raken door Malaria - Plasmodium Falciparum, zullen onbehandelde kinderen binnen 48 uur sterven. In 2008 maakte malaria 216.000.000 slachtoffers en stierven 881.000 kinderen jonger dan 5 jaar aan de gevreesde ziekte.

'Wereld Malaria Dag' is voor het eerst ingesteld in 2008. Deze dag is ontstaan in opvolging van  'Africa Malaria Day'. Dit is de Afrikaanse herinneringsdag over het besef dat de killer-ziekte veel te weinig aandacht krijgt in de wereld en die sinds 2001 door Afrikaanse regeringen is ingesteld. Deze belangrijke dag werd opgezet om de vooruitgang en malaria-steun kracht bij te zetten, om malaria te beheersen en vooral het verminderen van ruim 500.000 kinderen onder de vijf jaar die jaarlijks aan de ziekte stierven in Afrikaanse landen.

3,2 000.000.000 MENSEN WONEN IN RISICO GEBIEDEN

Vanwege de schrijnende situatie waarin een overweldigend aantal mensen, 3,2 000.000.000, wonen in de hoogste risico gebieden, meT 881.000 sterfgevallen onder de kinderen en 216 miljoen malaria getroffenen - die Drive Against Malaria (DAM) sinds 1988 direct heeft ondervonden, heeft DAM vanaf 1998 aangedrongen bij de United Nations in New York en de World Health Organisation in Geneve om WORLD MALARIA DAY in te stellen. Daarnaast hebben we hiervoor gepleit tijdens 'high-level' bijeenkomsten, speeches en congressen georganiseerd in de Afrikaanse landen. 

In 2007 werd tijdens de 60e zitting van de Wereld Gezondheids Vergadering (een bijeenkomst gesponsord door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) het voorstel van de Engelse-Nederlandse NGO Drive Against Malaria om  'Afrika Malaria Dag' te veranderen in 'Wereld Malaria Dag'  geaccepteerd !  Om het gevaar van malaria over de hele wereld te erkennen, om meer bewustzijn te creëren voor de wereldwijde strijd tegen de ziekte en essentiële fondsen te creëren voor de uitbreiding van effectieve geneesmiddelen, diagnostiek, geïmpregneerde muskietennetten, training van lokale gezondheidswerkers, educatie en voorlichting aan de lokale bevolkingsgroepen.

WERELD MALARIA DAG 2021

Wereld Malaria Dag – 25 April 2021  : In extreem arme en onherbergzame gebieden, waar de nationale gezondheidszorg volledig is ingestort heerst een schrijnend tekort aan medicatie, diagnosetests en muskietennetten. 
Het is uiteraard goed om de vooruitgang en de wereldwijde daling van 40%  in de schijnwerpers te zetten op World Malaria Day, maar de focus op malaria mag niet vervagen.  In deze tijd van de COVID-Pandamic is de vooruitgang tot een dramatische stilstand gekomen. Hulporganisaties zijn vertrokken (vooral in oorlogsgebieden) en de toevoer van geneesmiddelen worden chronisch bemoeilijkt. En erger nog: ze zijn nauwelijks te krijgen.
Julia Samuël en David Robertson van Drive Against Malaria zijn zojuist teruggekeerd uit het oorlogsgebied van Zuidwest-Kameroen en de Centraal Afrikaanse Republiek, het land waar zij in 2013 werden gegijzeld.  
‘’Malaria vormt nog steeds een tijdbom in Afrika’s armste en endemische landen zoals CAR.’’ zegt Julia Samuël. ‘’Er is een chronisch tekort aan internationale hulp voor malaria bestrijding in deze landen.  Vooral in de moeilijk bereikbare gebieden.’’

 

In 2020 stierven een duizelingwekkend aantal van 400.000 kinderen onder de vijf jaar aan malaria in Afrika. 
Er is dringend actie nodig om weer op het goede spoor te komen, vooral in de landen en de 'High Risk Red Zones' waar we werken.  Doe mee met onze gezamenlijke inspanning om malaria tot nul terug te brengen.