BELEIDSPLAN 2020 - 2025

Voor u ligt het BELEIDSPLAN 2020 - 2025 van Stichting Drive Against Malaria. Het is eveneens een strategisch plan dat u een helder inzicht geeft in onze Visie, Missie, Ambities en hulpprojecten in Afrika. Een plan dat een nuttig werkinstrument is voor alle instanties die zich inzetten voor malariabestrijding in Afrika. De strategische en operationele doelstellingen zijn uitgebreid omschreven waarbij de verschillende projecten, bepaald vanuit de behoeften in Afrika, worden belicht. Dit plan laat eveneens onze Agile methodiek en flexibiliteit zien. Drive Against Malaria zal altijd direct inspelen op onverwachte malaria epidemieën en direct hulpacties opzetten in Afrika. De flexibiliteit staat bij ons zeer hoog in het vaandel omdat we de humanitaire prioriteiten in noodgebieden altijd voorrang geven. Hierdoor redden we vele levens!

Stichting Drive Against Malaria zorgt voor bevolkingsgroepen die nauwelijks of geen financiële middelen bezitten om de gezondheid van het gezin en de kinderen in stand te houden. Vooral de kinderen mogen hiervan niet de dupe zijn.

In dit plan geven we aan waar Stichting Drive Against Malaria voor staat, wat we willen bereiken en hoe we daar naartoe gaan. We geven u een helder beeld van de manier waarop onze hulporganisatie opereert in Afrikaanse Malaria Endemische gebieden met de belangrijkste speerpunten. In het Beleidsplan profileren we eveneens de strategische operationele malariaprojecten in afgelegen regio's in Afrika. Tenslotte lichten we toe hoe de projecten worden gefinancierd en welke middelen hiervoor worden ingezet. Dit Beleidsplan is niet alleen het resultaat van vooronderzoek, maar zeker ook het rendement van jarenlange ervaring - sinds 1988 - in malariabestrijding in ruim 34 Afrikaanse landen. De strategie brengt ons bij het volbrengen van een missie: Het terugdringen van onnodige kindersterfte in de meest afgelegen gebieden in Afrika en het streven naar een verbeterd leven voor de armste bevolkingsgroepen in Afrikaanse landen, zodat malaria geen kans meer heeft.

BEKIJK HIER HET BELEIDSPLAN 2020 - 2025 VAN STICHTING DRIVE AGAINST MALARIA