GENEESMIDDELEN EN MUSKIETENNETEN VOOR ALLE KINDEREN !

We blijven strijden tegen malaria om de wereld voor de armsten een betere plaats te maken.
Daarom zorgen we voor levenreddende geneesmiddelen en bednetten tegen malaria voor alle kinderen, overal in Afrika. We verdelen de beschermende muskietennetten, zorgen voor diagnostiek, kennis, educatie en we zetten hulpcentra op. Omdat het hard nodig is!
Elk jaar worden 216.000.000 mensen ernstig ziek door de gevreesde ziekte en elke twee minuten sterft er een kindje jonger dan 5 jaar.  In de armste gebieden van  Afrika zijn vaak meer dan 65% van de kinderen besmet. Er bestaan medicijnen om de kinderen te genezen, maar deze levensreddende geneesmiddelen ontbreken in de afgelegen gebieden.

Gezond opgroeien zònder malaria is zó belangrijk voor de ontwikkeling en de toekomst van een kind. Kinderen die op jonge leeftijd lijden aan malaria kunnen er blijvend hersenletsel aan overhouden. 

 

BEKIJK DE VIDEO   -   In Afrika steunen we vooral de armste bevolkingsgroepen die zich in de meest afgelegen gebieden staande moeten houden. De overgrote meerderheid heeft geen enkele toegang tot basisgezondheidszorg en leeft in erbarmelijke omstandigheden. De méést schrijnende malariasituaties komen voor in risico gebieden waar gezinnen gemiddeld meer dan drie kinderen verliezen door malaria. Wij helpen deze gezinnen! En zorgen voor beschermende muskietennetten, malariabehandeling en medicijnen. Hiermee kunnen we onnodige sterfgevallen voorkomen.

Lokale mensen trainen
We zorgen voor training en educatie van lokale mensen waardoor zij zich als gezondheidswerkers kunnen inzetten. Hierdoor zijn zij zelf in staat om hun eigen kwetsbare bevolking te helpen. Wij blijven zorgen voor de meest essentiële middelen om het gevecht tegen malaria aan te gaan en de gezondheid te verbeteren. Zo werkt DAM met hulpteams die uit lokale hulpverleners bestaat. Dit bevordert niet alleen de gezondheid, maar ook het gevoel van eigenwaarde.

Snel en efficiënt
We werken snel en efficiënt. DAM-teams testen de hele bevolking van de dorpen en bij een positieve uitslag worden patiënten meteen behandeld met de meest doeltreffende medicatie. Wij distribueren duizenden beschermende muskietennetten per jaar. Samen met de lokale bevolking controleren we of deze correct worden gebruikt. Naast malaria richt DAM zich ook op tropische ziekten die een bedreiging vormen voor de gezondheid van kinderen. Zoals worminfecties, typhoid fever, hersenvliesontsteking en lymphatic filariasis. «