Jouw Donatie

Contactgegevens

Je kunt het werk van Stichting Drive Against Malaria in Arika steunen via ons IBAN-nummer : 

IBAN                          :   NL13FVLB 0699 398 398

BIC                             :   FVLBNL22

Ten name van Drive Against Malaria - AMSTERDAM - Nederland
97% van elke donatie besteden wij rechtstreeks aan Medicatie, Geïmpregneerde Muskietennetten en Diagnostiek in Afrika. Bekijk de video-clip HOE WIJ DAT DOEN !

Natuurlijk zijn we blij met iedere gift! Wij willen je graag bedanken en op de hoogte houden van de impact die je met jouw steun maakt. Omdat we het zo ontzettend belangrijk vinden je te laten weten wat jouw gift betekent voor kinderen. Vind jij dat ook? Vul dan je naam en adres in bij ‘betalingskenmerk’ of ‘omschrijving’. Zo weten wij dat we contact met je mogen opnemen. Een mailtje sturen mag ook: geef je adres aan ons door via : DriveAgainstMalariaFoundation@yahoo.com

97% van alle donaties worden rechtstreeks ingezet in Afrika

Jouw gift is enorm belangrijk om onze missies mogelijk te maken. Onze hulporganisatie is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. 97% van alle donaties worden rechtstreeks ingezet voor levensreddende medicatie, diagnostie en geïmpregneerde muskietennetten met een muskietendodende werking van 4 tot 5 jaar. 
Alleen dankzij donaties kunnen we de kinderen helpen
.
Zij zijn vaak volledig uitgeput en kunnen malaria niet overleven zonder medicijnen. Wij luisteren naar de roep om hulp van vele moeders en vaders, die zonder onze steun ongehoord zou zijn gebleven. Daarom zetten we alles op alles om de kinderen zo snel mogelijk te genezen.  Jouw steun betekent enorm veel voor de families in Afrika. Mede dankzij elke donatie kunnen we de gezondheid verbeteren van duizenden gezinnen die nooit eerder zorg ontvingen.
 
Jouw gift is fiscaal aftrekbaar !
De periodieke- of een eenmalige gift aan Stichting Drive Against Malaria, een officiële ANBI Instelling, is voor donateurs in Nederland aftrekbaar! Wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift  'terugebtaalt'. De overheid helpt je dus mee met je gift. 

Contactgegevens

Het is een veelgestelde vraag: ''...heb ik recht op belastingvermindering als ik een Nederlandse hulporganisatie steun?'' U woont in België en u heeft een gift gedaan van minstens 40 Euro in een kalender jaar,  dan heeft u ook recht op belastingvermindering van 45%. De Nederlandse Stichting Drive Against Malaria, is, net zoals België, een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER). De Belastingdienst heeft bepaalt dat Stichting Drive Against Malaria een erkende ANBI instelling is, die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische instelling en die op vergelijkbare wijze is erkend. Dat wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde instellingen worden erkend. Voor uw belastingvermindering kan DAM u in het begin van het jaar een kwijtschrift/attest uitreiken. Deze kunt u bij ons aanvragen via ons e-mail adres van Drive Against Malaria Foundation,  ter attentie van Mevr. Dr. A.Coetzee, onder vermelding van 'Kwijtschrift'. Dit kwijtschrift geldt als bewijs van uw gift. U hoeft het niet bij uw aangifte te voegen maar u moet het wel ter beschikking van de administratie houden.

 

Thank you for your support !

Your donation makes a forever-transformation towards a healthy family life. By making your gift to Drive Against Malaria Foundation, you are a lifesaving support for thousands of people who face malaria every day. The humanitarian mission of our NGO-organisation connect us to the people in the most remote communities across Africa to deliver lifesaving treatment. With your help we can reach more children who have never seen healthcare before. The common bonds of humanity and compassion unites us together. Not just in the face of malaria outbreaks, but in helping African families every day. We could not be there without generous donations from people like you! Thank you for being a lifeline for people who need us the most.

You can support us via the BARCLAYS Account

Accountnumber  

IBAN                      :  GB08 BARC 2062 5393 2160 98

SWIFT BIC             :  BARCGB22

Drive Against Malaria Foundation - LONDON - United Kingdom

 

European donations & Tax deduction for all EEA States citizens

Donations to Drive Against Malaria Foundation as an Official European charity by Law, is deductible from taxable income. Cross-border gifts to charitable organisations established in other member states of the European Union or state within the European Economic Area (EEA), are deductible. You shall have the possibility to show that a gift made to Drive Against Malaria Foundation, an entity established in another member state satisfies the requirements imposed by that legislation for the grant of such benefit. Where a body recognised as charitable in one member state satisfies the requirements imposed  for that purpose by the law of another member state and where its object is the promotion of the very same general public interests, the right to equal treatment shall not be denied solely on the ground that it is not established in the other member state. Drive Against Malaria Foundation can provide documents-of-proof as we may deliver necessary of conditions for your tax deduction.

List of member states in the EEA : Austria - Belgium - Bulgaria - Croatia - Cyprus - Czech Republic - Denmark - Estonia - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Italy - Latvia - Liechtenstein - Lithuania - Luxembourg - Malta - Netherlands - Norway - Poland - Portugal - Romania - Slovakia - Slovenia - Spain - Sweden  «