Uw Donatie

Bedankt voor uw steun !

Uw gift is enorm belangrijk om onze missies mogelijk te maken. Onze hulporganisatie is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Alleen dankzij u kunnen we de kinderen helpen. Zij zijn vaak volledig uitgeput en kunnen malaria niet overleven zonder medicijnen. Wij luisteren naar de roep om hulp van vele moeders en vaders, die zonder onze steun ongehoord zou zijn gebleven. Daarom zetten we alles op alles om de kinderen zo snel mogelijk te genezen.  Uw steun betekent enorm veel voor de families in Afrika. Mede dankzij uw donatie kunnen we de gezondheid verbeteren van duizenden gezinnen die nooit eerder zorg ontvingen.

U kunt Drive Against Malaria steunen via het Van Lanschot Bankrekeningnummer : 

Rekeningnummer   :    699 398 398

IBAN                          :   NL13FVLB 0699 398 398

BIC                             :    FVLBNL22

Stichting Drive Against Malaria - AMSTERDAM - Nederland

Uw gift is fiscaal aftrekbaar !

Als u een periodieke- of een eenmalige gift doet aan Stichting Drive Against Malaria, als goedgekeurde ANBI instelling, dan is deze voor u aftrekbaar! Wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u 'terugebtaalt'. U kunt de overheid (flink) laten meebetalen aan uw gift. De belastingdienst heeft bepaalt dat onze organisatie de stempel 'ANBI' heeft ontvangen.

_____________________________________________________

Belastingvermindering voor giften uit België

Het is een veelgestelde vraag: ''...heb ik recht op belastingvermindering als ik een Nederlandse hulporganisatie steun?'' U woont in België en u heeft een gift gedaan van minstens 40 Euro in een kalender jaar op ons Van Lanschot Bankrekeningnummer - zie bovenstaand - dan heeft u ook recht op belastingvermindering van 45%. De Nederlandse Stichting Drive Against Malaria, is, net zoals België, een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER). De Belastingdienst heeft bepaalt dat Drive Against Malaria een erkende ANBI instelling is, die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische instelling en die op vergelijkbare wijze is erkend. Dat wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde instellingen worden erkend. Voor uw belastingvermindering kan DAM u in het begin van het jaar een kwijtschrift/attest uitreiken. Deze kunt u bij ons aanvragen via ons e-mail adres: driveagainstmalaria.team@gmail.com, ter attentie van Mevr. Dr. A.Coetzee, onder vermelding van 'Kwijtschrift'. Dit kwijtschrift geldt als bewijs van uw gift. U moet het niet bij uw aangifte voegen maar u moet het wel ter beschikking van de administratie houden.

______________________________________________________________

Thank you for your support !

Your donation makes a forever-transformation towards a healthy family life. By making your gift to Drive Against Malaria Foundation, you are there for thousands of people who face malaria every day. The humanitarian mission of our organisation connect us to the people in the most remote communities across Africa to deliver lifesaving treatment. With your help we can reach more children who have never seen healthcare before. The common bonds of humanity and compassion unites us together. Not just in the face of malaria outbreaks, but in helping African families every day. We could not be there without generous donations from people like you! Thank you for being a lifeline for people who need us the most.

Your donation to our Dutch Foundation is tax deductible !

You can support us via the BARCLAYS Account

Accountnumber  :  93216098

SWIFT BIC             :  BARCGB22

IBAN                      :  GB08 BARC 2062 5393 2160 98

Drive Against Malaria Foundation - LONDON - United Kingdom

Donations to European Union Member States are tax deductible. Both, the United Kindom and The Netherlands, are EEA-States. For more information: Charitable Giving HS342 Self Assesment Helpsheet. Drive Against Malaria Foundation is an official Qualified Charitable Organisation by Dutch Law (ANBI) en EU Regulations. For U.K. sponsors, we can help you with the necessary 'Document-of-proof'. You can apply for this document via our e-mail: driveagainstmalaria.team@gmail.com , to Dr. A. Coetzee.

______________________________________________________________

European donations & Tax deduction for all EEA States citizens

Donations to Drive Against Malaria Foundation as an Official European charity by Law, is deductible from taxable income. Cross-border gifts to charitable organisations established in other member states of the European Union or state within the European Economic Area (EEA), are deductible. You shall have the possibility to show that a gift made to Drive Against Malaria Foundation, an entity established in another member state satisfies the requirements imposed by that legislation for the grant of such benefit. Where a body recognised as charitable in one member state satisfies the requirements imposed  for that purpose by the law of another member state and where its object is the promotion of the very same general public interests, the right to equal treatment shall not be denied solely on the ground that it is not established in the other member state. Drive Against Malaria Foundation can provide documents-of-proof as we may deliver necessary of conditions for your tax deduction.

List of member states in the EEA : Austria - Belgium - Bulgaria - Croatia - Cyprus - Czech Republic - Denmark - Estonia - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Italy - Latvia - Liechtenstein - Lithuania - Luxembourg - Malta - Netherlands - Norway - Poland - Portugal - Romania - Slovakia - Slovenia - Spain - Sweden - United Kingdom «