BREAKING GROUND AND LEADING THE WAY

ENVIRONMENT & HUMANITARIAN ACTION PROGRAMME  |  IN COOPERATION WITH THE UN, UN-PARTNERS AND NGO's
In onze omgeving leven mensen, dieren en planten samen, en het is essentieel dat het evenwicht niet verstoord wordt. Het is een gebied waar elk levend wezen zijn eigen domein, grond en territorium heeft, vreedzaam naast elkaar zonder rivaliteit of vernietiging. Alles zal in balans moeten blijven. Mensen in afgelegen risicogebieden moeten vaak overleven in gevaarlijke omstandigheden, maar het gevaar kan ook planten en dieren bedreigen.

DIT IS EEN VERANTWOORDELIJKHEID en GEEN KEUZE

DAM PLAATST OOK HET MILIEU NAAR DE VOORGROND.
Sinds de oprichting van DAM is het voor de missies cruciaal dat de milieuaspecten in de regio vanaf het begin worden overwogen, voor zowel mensen als het milieu.

HET MILIEU : Alles wat leeft - mensen, dieren en planten - moet beschermd worden. Maar als het evenwicht verstoord raakt, zal DAM er alles aan doen om het te herstellen. Dit is een verantwoordelijkheid en geen keuze.

TIJDIGE PLANNING EN HERKENNEN VAN BELANGRIJKE MILIEUKEWESTIES ZIJN CRUCIAAL. Tijdige planning en herkennen van belangrijke milieukwesties zijn cruciaal. Niet alleen het detacteren van misstanden maar ook de integratie van milieuaspecten vóór en tijdens humanitaire acties. Dat maakt het verschil !
Milieubeheer tijdens humanitaire acties vermindert conflicten en vergroot de veerkracht. Het is noodzakelijk dat het milieu systematisch geïntegreerd wordt in humanitaire programma's en operaties. Dit is het belang van Milieu en Humanitaire Actie. Het verhogen van Effectiviteit, Duurzaamheid en Verantwoordelijkheid.

HET MILIEU WORDT VAAK GENEGEERD. Totdat de gevolgen daarvan enorme noodsituaties veroorzaken. Ook de United Nations heeft de gevolgen in kaart gebracht.
Schokkende voorbeelden zijn onder meer de desastreuze ontbossing door baksteenproductie voor humanitaire operaties in Darfur, uitgedroogde putten door overmatig boren naar water in Afghanistan, verwoeste levens door overaanbod van visboten aan Sri Lanka na de tsunami met als gevolg uitputten van visvoorraden.  Het niet naleven van afvalverwerkingsnormen leidt tot milieuproblemen, zoals de grootste uitbraak van cholera in de recente geschiedenis in Haïti.

UNITED NATIONS: "OOK 'TRIBEL PEOPLES' WORDEN SLACHTOFFER"

UNITED NATIONS en DAM : “OOK ‘TRIBEL PEOPLES’ WORDEN SLACHTOFFER”
Een ander schokkend voorbeeld: Gewapende ecoguards, van een Internationale natuurbeschermingsgroep, ter bescherming van wilde dieren in de Republiek Congo, hebben honderden Baka-pygmeeën die diep in de regenwouden leven in elkaar geslagen en geïntimideerd, zo blijkt uit het onderzoek.
Deze situatie is door DAM gerapporteerd en gemeld aan de United Nations.
De voorbeelden illustreren hoe organisaties humanitaire of milieuorganisaties, door geen rekening te houden met alle belangrijke kwesties, hun doel ondermijnen.

JANE GOODALL en DAM : “ LATEN WE SAMENWERKEN met hoop, met geloof in onszelf, in ons intellect, in onze onverzettelijke geest, laten we respect ontwikkelen voor alle levende wezens. laten we proberen om geweld en intolerantie te vervangen door begrip en mededogen. En liefde. “ JANE GOODALL <<