BELONINGSBELEID

DAM HEEFT EEN ZERO-BELONINGS-FILOSOFIE
DIT BETEKENT DAT GEEN ENKEL PERSOON BINNEN ONZE ORGANISATIE EEN SALARIS, VERGOEDING, BONUS OF LOON ONTVANGT

Dankzij de Zero-Belonings-Filosofie kunnen we de ontvangen fondsen volledig besteden aan de missies en het doel van Stichting Drive Against Malaria, zonder salarissen, vergoedingen, bonussen of te dure kantoren. Voor een hulporganisatie met honderden Missieprojecten in Afrika zijn we hierin uniek. En dat zal ook zo blijven zo lang Drive Against Malaria - dankzij (kosteloze) vrijwilligers en trouwe donateurs - kan blijven bestaan en haar hulpmissies in Afrika kan blijven uitvoeren.
Ook de kosten voor Promotiecampagnes en Fondsenwervingsacties worden volledig gedragen door het enthousiaste bedrijfsleven. DAM betaalt dan ook niet voor TV- en Radio Uitzendingen.

ZERO SALARISSEN 
Het uitkeren van salarissen, beloningsregelingen en bonussen gaat ten koste van vele levens en degenen die de hulp werkelijk nodig hebben. Dit is één van de beweeggronden waarom DAM is opgericht en dit is al ruim 30 jaar onze filosofie. We zijn het niet alleen verplicht aan de armste kinderen, moeders en vaders in Afrika, maar infeite ook aan onze donateurs om de geldelijke steun te besteden aan de verbetering van de leefsituatie van de armsten in de wereld. Een non-profit-organisatie moet volgens ons een organisatie zijn zonder winstoogmerk in de breedste zin van het woord. Dat onze belofte.

Onze teams worden gedreven uit puur enthousiasme voor de missies !
Zowel alle Afrika-vrijwilligers, artsen, verpleegkundigen, bestuursleden, techniekers, schrijvers, administrateurs, vertalers en fotografen die zijn betrokken bij het hulpproces en ontvangen hiervoor geen salaris, vergoeding of bonus.
Drive Against Malaria staat in direct contact met de armste bevolkingsgroepen in afgelegen Afrika waar niet of nauwelijks NGO's zijn, en zijn dagelijks getuige van de tragedies waarbij kwetsbare kinderen onnodig sterven. Vaak zijn dit conflict- en risico gebieden waar zelfs de veiligheid van onze hulpverleners op het spel staat.
Vrijwilligers hebben respect voor ons werk in het veld en leveren hierom, pro deo, hun expertise aan. Hierdoor wordt DAM niet alleen gedreven door gepassioneerde kosteloze vrijwilligers die hun eigen tijd, kennis en medewerking verlenen, maar ook door het Nederlandse- en Belgische bedrijfsleven. Dankzij hun steun zijn wij in staat ons werkveld in Afrika te verbreden.

Steun van het bedrijfsleven
Drive Against Malaria krijgt veel steun uit het bedrijfsleven.
Zo is het DAM-Magazine kostenloos vervaardigd, de TV-serie 'Challenge Africa' (bekostigd door de World Health Organisation Geneve), TV-Commercials gratis uitgezonden, ons Logo gratis vervaardigd, en zo zijn er nog tientallen voorbeelden te noemen.
We zijn er enorm dankbaar voor dat vooruitdenkende bedrijven steeds meer handelen naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemingen houden rekening met maatschappelijke aspecten bij hun bedrijfsstrategie. Niet alleen voor sociale aspecten in eigen land maar zeker ook voor de armste gemeenschappen in ontwikkelingslanden met de steun aan onze Stichting. Zij bieden hun diensten aan op gebied van eigen expertise en specialisme. Zo steunen Land Rover Nederland, - België , - Luxemburg, ExxonMobil en Unlimited Communication Concepts ons al jaren in een breed kader.
Dat is een positieve ontwikkeling binnen onze samenleving en enorm waardevol voor onze hulpactiviteiten in Afrika. Hierdoor kunnen we ons steeds verder ontplooien, het werkveld verbreden en  daar effectief support uitvoeren omdat we door gebruik te maken van externe expertise onze fondsen volledig kunnen besteden aan ons doel en onze projecten in Afrika. Kosten voor overhead, te hoge kantoorkosten, communicatie - met uitzondering van de Website - en wat nodig is voor een goede bedrijfsvoering kan hierdoor worden vermeden of extreem laag gehouden worden.

Drive Against Malaria is voortdurend op zoek naar bedrijven die ons pro-deo willen bijstaan bij het communicatiemanagement. Maar ook naar individuele- en gepassioneerde professionals die zich belangeloos voor onze stichting willen inzetten, waardoor onze hulpteams het missiewerk in Afrika kunnen voortzetten. Want dáár ligt de kern van onze roeping.

HARTELIJK DANK !