RENDILLE PROJECT

Supported since:  1999
Missie:  we zorgen voor muskietennetten / educatie / medicatie / diagnose / training lokale team

KENIA  | De Rendille behoren tot een van de meest afgelegen inheemse en unieke stammen van Afrika.

Er zijn naar schatting nog 60.000 leden van de stam over, maar zij worden voortdurend onder de voet gelopen en vergeten.
Sinds 1999 zijn 36.000 stamleden overleden. De Rendille worden nu met uitsterven bedreigd.
Drive Against Malaria maakt zich sterk voor inheemse stammen in Afrika en zorgt ervoor dat ook zij toegang krijgen tot kwalitatieve gezondheidszorg.

Hulpposten blijven voor hen Vergrendeld

De Rendille wonen in de diepste uithoeken en in uitgestrekte afgelegen gebieden van Afrika. Het zijn bijzondere mensen met gewoonten die nog altijd krachtig zijn gebleven. Zij gebruiken hun eeuwenoude tradities en dat maakt hen uniek.
Maar de toestand van de stam heeft echt dramatische vormen aangenomen.
Sinds 1999 zijn 36.000 Rendille verdwenen. Hun bestaan staat aan de rand van de afgrond.
De Rendille bezitten nauwelijks geld. Vele hulpposten blijven voor hen vergrendeld omdat zij de behandelingen niet kunnen betalen.

Kinderen overlijden op jonge leeftijd

Door de ongelijke behandeling krijgen zij geen toegang tot medicijnen om ziekten binnen het gezin te genezen of te voorkomen. Hierdoor lijden de kinderen van het Rendille volk aan een slechte gezondheid en hebben zij een dramatisch kortere levensverwachting dan andere kinderen.
Zij hebben hoge kans op handicaps als gevolg van malaria. En we zien steeds meer kinderen die op jongere leeftijd overlijden.  Het is onze roeping om mensen te laten zien dat hulp voor de Rendille echt dringend is. Want op dit moment worden zij met uitsterven bedreigd.

Hevige regenval zorgt voor broedplaats malariamuggen

Door hevige regenval zijn gebieden ontstaan met water die een broedplaats vormen voor malariamuggen. Zonder muskietennet-bescherming zal dit een ramp betekenen voor de Rendille.
In de afgelopen decennia heeft Drive Against Malaria Foundation – onder leiding van David Robertson en Julia Samuël -  zich met de lokale teams onvermoeibaar ingezet om de gezondheid van inheemse volkeren te steunen en te verbeteren.  We helpen hen bij hun gezondheid en betrekken de bewoners op alle fronten bij de bestrijding van malaria, met alle medische middelen die nodig zijn om malaria tegen te gaan.  DAM vraagt aandacht en steun voor de Rendille. Voordat het voor hen te laat is !

Lees Meer

► STEUN HET RENDILLE PROJECT