BREAKING GROUND AND LEADING THE WAY

ENVIRONMENT & HUMANITARIAN ACTION PROGRAMME  | 
IN COOPERATION WITH THE UNITED NATIONS, U.N.-PARTNERS AND NGO's
In ons milieu leven mensen, dieren en planten samen. En het is essentieel dat het evenwicht tussen elke vorm van leven niet verstoord wordt. In het milieugebied heeft elk levend wezen zijn eigen domein, grond en territorium. Maar leven deze in onze tijd vreedzaam naast elkaar zonder rivaliteit of vernietiging?  De ontbossing, vernietiging van de natuur en de uitroeiing van duizenden diersoorten zijn zeer zorgwekkend. We kunnen er samen voor strijden dat het milieu in balans blijft ! 

DIT IS EEN VERANTWOORDELIJKHEID en geen keuze !

HET MILIEU HEEFT EEN ESSENTIELE ROL IN HET HUMANITAIRE PROGRAMMA VAN DAM. 
Sinds de oprichting van DAM is het voor de missies cruciaal dat de milieuaspecten in de regio vanaf het begin worden geïntegreerd. In het belang van zowel mensen als het milieu.

HET MILIEU : Alles wat leeft - mensen, dieren en planten - moet beschermd worden. Maar als het evenwicht verstoord is, zal DAM er alles aan doen om het te herstellen. Dit is een verantwoordelijkheid en geen keuze.

SCHERPE PLANNING EN HERKENNEN VAN BELANGRIJKE MILIEU KWESTIES ZIJN CRUCIAAL.  Niet alleen het detacteren van misstanden maar ook de integratie van milieuaspecten vóór en tijdens humanitaire acties. Dat maakt het verschil!
Het is noodzakelijk dat het milieu systematisch geïntegreerd wordt in humanitaire programma's en operaties. Milieubeheer tijdens humanitaire acties vermindert bovendien conflicten en vergroot het succes van el;ke missie.Dit is het belang van Milieu en Humanitaire Actie. Dit betekent het verhogen van de Effectiviteit, de Duurzaamheid en de Verantwoordelijkheid.

HET MILIEU WORDT VEEL TE VAAK GENEGEERD IN HUMANITAIRE ACTIES. We zien dit met grote regelmaat. We zien dat dit enorme gevolgen met zich meebrengt en die bovendien enorme noodsituaties veroorzaken. Ook de United Nations heeft de globale gevolgen in kaart gebracht.
Schokkende voorbeelden zijn onder meer de desastreuze ontbossing door baksteenproductie voor humanitaire operaties in Darfur. Een ander voorbeeld;  uitgedroogde putten door overmatig boren naar water in Afghanistan. En tijdens de Tsunamie ?  Levens werden nogmaals verwoest na de hulpverlening vanwege het overaanbod van vissersboten aan Sri Lanka na de tsunami met als gevolg uitputten van visvoorraden.  Maar ook het niet naleven van afvalverwerkingsnormen leidt tot milieuproblemen, zoals de grootste uitbraak van cholera in de recente geschiedenis in Haïti. 

UNITED NATIONS: "DE 'INDIGENOUS PEOPLES' WORDEN MASSAAL SLACHTOFFER"

UNITED NATIONS en DAM : “DE ‘INDIGENOUS PEOPLES’ WORDEN MASSAAL SLACHTOFFER”
Een ander schokkend voorbeeld: Gewapende ecoguards, van een Internationale natuurbeschermingsgroep ter bescherming van wilde dieren in de Republiek Congo en C.A.R. hebben honderden Baka-pygmeeën die diep in de regenwouden leven in elkaar geslagen en geïntimideerd, zo blijkt uit het onderzoek.
Deze situatie is door DAM gerapporteerd en gemeld aan de United Nations.
De voorbeelden illustreren hoe organisaties humanitaire of milieuorganisaties, door geen rekening te houden met alle belangrijke kwesties, hun doel ondermijnen.

JANE GOODALL en DAM : Jane Goodall zegt: “ LATEN WE SAMENWERKEN met hoop, met geloof in onszelf, in ons intellect, in onze onverzettelijke geest, laten we respect ontwikkelen voor alle levende wezens. laten we proberen om geweld en intolerantie te vervangen door begrip en mededogen en liefde. “ JANE GOODALL <<

Lees Meer in onze Rapporten