WOMEN GROUPS AFRICA

Women Groups Africa - DAM viert inmiddels 15 Jaar 'Women Groups Africa'. In 2004 ontstond DAM's initiatief om malariacontrole samen met de economische groei van vrouwen mogelijk te maken. Ons eerste plan zetten we om in actie om een speciaal vrouwenprogramma te ontwikkelen waarmee we vrouwengroepen effectief kunnen creëren en ondersteunen. Vrouwengroepen stimuleren en begeleiden is ook een van de vele antwoorden bij de oplossing van het malariaprobleem. Vrouwen laten ontdekken hoe zij zichzelf kunnen helpen is een aanpak die in zes DAM-Projectlandsen in Afrika in steeds grotere aantallen tot mooie successen leidt. Terwijl zij zich eerst bevonden in een ontredderde machteloosheid, zijn zij nu krachtige pijlers in de samenleving en vervullen een onmisbare rol. Zij geven voorlichting en behandelen nu zèlf hun patiëntjes in de dorpen. Dankzij onze donateurs kunnen we gemiddeld 3.000 vrouwen per jaar een nieuwe kans geven.

Vrouwen zijn enorm dankbaar voor deze nieuwe kans. We maken van hen vrouwen die verzorgers èn ondernemers zijn. Binnen tientallen projecten van DAM zorgen we voor scholing, training en educatie in de gezondheidszorg, met een goed oog voor vrouwen die voorheen werden genegeerd in de samenleving. De meesten zijn ongeletterd en worden hierom als 'onbelangrijk' beschouwd. We halen dit vernietigende obstakel weg, die de voorspoed en welvaart van de vrouwen in de weg staat. Juist door vrouwen in arme- en afgelegen gemeenschappen op te leiden op gebied van basiseducatie, gezondheidszorg en zeker ook het nodige ondernemenschap.

Helpen financiële armslag te vergroten

Hoe 'Women Groups Africa' hun leven verandert - Om de beweging van vrouwengroepen in Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek, Namibië, Congo, Angola en Zimbabwe te versterken begeven we ons hierbij ook buiten de 'malaria-bestrijdings-zone' ! Maar indirect raken deze twee pijlers elkaar met een investering van ondermeer slechts 5 Euro per persoon. Succesvolle vrouwengroepen komen tot stand met steun en aandacht. Onze teams brengen de vrouwen bijelkaar en helpt hen bij het organiseren en de juiste weg om de financiële armslag te vergroten, voor nu èn voor de toekomst. Door juist het geld te laten groeien en te sparen. Er zijn in de eerste fase veel vragen die de vrouwen zelf moeten beantwoorden. Hoe kiezen we onze groepsleiders? Waarom komen we bijeen? Hoe sparen we? Wat is het uiteindelijke doel? Wat willen we bereiken? Juist als vrouwen samen de antwoorden vinden op deze vragen, dan zorgt dat niet alleen voor een zelfverzekerde en hechte groep, maar ook voor een groep die een breder doel dient dan sparen alleen. Zo'n proces eist geduld en neemt tijd in beslag. Maar de vruchten die het mettertijd afwerpt, is de investering en het geduld dubbel en dwars waard. Het verandert hun leven!

Opbouwen van Groepsbedrijfjes

Informeren en Begeleiden - DAM begeleidt de vrouwen hoe zij hun eigen groepsbedrijfjes kunnen opzetten; zoals bijvoorbeeld het maken en verkopen van limonade, het opzetten van hair & beautyshops, het verkopen van muskietennetten voor een laag bedrag (dat zelfs het juiste gebruik hierdoor verhoogd!) en zij ontvangen elk een startkapitaal van 5 euro. Daarbij stellen zij een plan van aanpak op. Dit is het éérste en eveneens het enige bedrag dat van buitenaf wordt ingezet en wat op den duur het leven van elke vrouw volledig verandert. Het bedrag wordt geïnvesteerd in produkten waarmee zij het groepsbedrijfje opbouwen. We zorgen er vanelfsprekend voor dat zij met noodzakelijke aandacht en zorg worden geïnformeerd en begeleid.

Enorme impact en stimulans

Vrouwen besturen Zichzelf - Deze 'Economische Steunprojecten' zorgen inmiddels al voor enorme successen. Maar dit zijn zeker géén krediet-verstrekkende-projecten! Het zijn concepten zonder aflossingen, aflossingpercentages, hoge rente tarieven, leningen en zonder eigen risico. Het zijn juist projecten waarbij de vrouwen zelf voor het totaalkrediet hebben gezorgd waarmee zij de slagkracht van de vrouwengroepen en hun activiteiten vergroten. En hierdoor besturen zij zichzelf. Het financiële conept is eigendom van de vrouwen. Het zijn met vlag en wimpel 'self help groups' die hun eigen geld beheren. De nieuwe geldstroomgeeft tegelijkertijd een enorme impuls aan de ontwikkeling van het dorp en is een enorme boost voor de hele regio waar zij wonen. Daarbij komt dat de groepen zich verder organiseren om hun positie te verstevigen. Vaak verenigen tien tot vijftig groepen in een dorp zich in een dorpsorganisatie. De verschillende dorpen gaan vervolgens weer samenwerken.  

Nu zijn zij lokale hulpverleners

Trainingen voor gezondheid van het gezin - Tijdens de vrouwenbijeenkomsten geven we trainingen over 'Gezondheid binnen het gezin en daarbuiten'. Vooral in de meest afgelegen gebieden waar onze teams werken, overwegend zonder elektriciteit of GSM bereik, zijn geen verplegers. DAM geeft basis-trainingen en doceert over de ziekten die heel goed te voorkomen en te behandelen zijn. Met de nieuwste technologie kunnen vrouwen medisch opgeleid worden om ze vele mensenlevens binnen hun eigen gemeenschap te redden Velen groeien zelfs uit tot de lokale hulpverleners van DAM!
We zijn enorm enthousiast over het succes van de vrouwengroepen. Ze zijn nieuwsgierig en toegewijd. Het is fenominaal hoe effectief en praktisch de vaak ongeletterde vrouwen te werk gaan. De vrouwen zijn buitengewoon gedreven omdat de groepen heel veel energie in hen los maakt. Samen voelen zij zich sterk en deinzen daarbij voor niets terug.

Zelfstandig diagnose stellen

Met nieuwe technologie kunnen zij nu zèlf behandelen - Een belangrijke ontwikkeling is de RDT-technologie voor verschillende levensbedreigende ziekten. Dit biedt een uitgelezen kans om deze methode in te zetten om malaria te traceren en te behandelen. Over het gebruik van RDT, behandelprocedures en protocollen geven we uitvoerige lesprogramma's. Mettertijd zien we een spectaculaire daling van malaria en andere levensbedreigende ziekten.
De tekenen van de opmars van vrouwen zijn overdadig. In de praktijk betekent dit eveneens dat zij niet ondergeschikt zijn, gedomineerd worden door derden of volledig door anderen worden gestuurd. Zij stellen zich steeds meer zelfstandiger op. Het zijn geen zwakke vrouwen, aan de leiband van anderen, maar sterke vrouwen die een eigen wil hebben. De allerarmsten groeien uit tot een juweel vol wijsheid, slagkracht en betekenisvol voor de hele gemeenschap. 

Onbeschrijfelijke dankbaarheid

Vrouwen zijn krachtige pijlers - RDT's, medicatie, en de subsidies voor het opzetten van de vrouwengroepen zijn afkomstig van onze donateurs. De vrouwen zijn zichtbaar dankbaar voor deze steun!
Als ook de startfase succesvol is doorlopen dan zijn zij zelfstandig en zelfvoorzienend. Dankzij onze donateurs kunnen we gemiddeld 3.000 vrouwen per jaar een nieuwe kans geven. Door welke lens je het ook bekijkt, vrouwen zijn een opkomende kracht. We heben altijd geweten dat vrouwen sterke pijlers zijn in de samenleving, zowel als individu, maar ook als moeders, zussen, partners en echtgenoten. Met dit programma bereikt Drive Against Malaria een verbetering in de gezondheidszorg van duizenden mensen en een vermindering van het aantal sterfgevallen - vooral kwetsbare groepen zoals jonge kinderen en ouderen profiteren hiervan. Zij hebben al een hele weg afgelegd en zijn nu krachtige pijlers in de samenleving, een groeiende economie en behandelen nu zèlf hun patiëntjes in de dorpen. «