KINDEREN IN CONFLICTGEBIEDEN

Zuidwest Kameroen - MALARIA BEDREIGT KINDEREN IN CONFLICTGEBIEDEN. Nooit was de toestand van kinderen in het zuidwest-conflictgebied zo rampzalig als de afgelopen jaren. Het zijn helaas de kwetsbare kinderen die op grote schaal slachtoffer zijn van het conflict.

Malaria is in de dorpen een nachtmerrie voor de bevolking. Hulporganisaties keren het gebied de rug toe en vaders en moeders blijven achter met onuitwisbaar verdriet om het verlies van hun kinderen.

Drive Against Malaria werkt sinds 2007 in het gebied omdat meer dan 30.000 families en hun kinderen in erbarmelijke omstandigheden leven. Invoeren en transporteren van geneesmiddelen worden ernstig bemoeilijkt. En overal waar conflict woedt worden de kinderen het slachtoffer. De fundamentele rechten van de kinderen op gezondheidszorg worden met de voeten getreden. Maar zelfs in de media wordt er nauwelijks een woord over gerept.

Bescherming Van Oorlogskinderen

Muziek, Spel en Creativiteit

2024 → Kameroen ׀ Ons DAM Team blijft onvermoeibaar in de frontlinie werken. In het midden van de door conflicten geteisterde regio's van Kameroen schijnt Drive Against Malaria een lichtje van hoop in de harten van vele schoolkinderen. Kinderen die inmiddels jarenlang in wanhoop en gevaar leven.
Maar zij worden door DAM niet alleen gelaten. Robertson: “In deze door oorlog geteisterde regio's van Kameroen worden scholen vaak overvallen met geweld, waardoor de kinderen veiligheid en onderwijs wordt ontnomen.” (LEES MEER)

REGIO DEBUNDSCHA – Een uitdagende Missie

2023 – 2024 - Het is hier, in het midden van conflict en chaos, dat onze toewijding echt op de proef wordt gesteld.  In het hart van Zuidwest-Kameroen, waar angst een constante metgezel is. Maar wij zijn daar. Waar anderen zijn vertrokken, waar hulpverleningsinstanties zijn teruggetrokken uit angst voor het onbekende. Maar wij blijven helpen. Drive Against Malaria, is voor de mensen de drijvende kracht van hoop en verandering.
(Lees Meer)

Malaria Hulp in het midden van CRISES

IDENAU – Burgeroorlog & Covid-19 | Tijdens deze uitdagende tijden heeft Drive Against Malaria, als enige NGO-hulporganisatie in het gebied, niet getwijfeld aan de inzet om malaria aan te pakken. Een van de sleutels tot succesvolle testconsulten en netdistributie is effectieve samenwerking tussen DAM en de goed opgeleide gezondheidswerkers. 8.785 mensen worden beschermd met 1.255 netten die zijn geleverd. Met speciale dank aan Jaguar Land Rover!

DAM zorgt voor 3.897 netten in het midden van de oorlog

Hulp is een Levensmissie

2023 → Kameroen ׀ NGO Drive Against Malaria zorgt voor 3.879 malaria netten in het midden van de onbekende oorlog in West Afrika, Kameroen. Het is duidelijk dat Drive Against Malaria hier bekend staat als een betrouwbare eerstelijnsaanbieder.
Zelfs wanneer een crisis andere humanitaire crises overschaduwd die de aandacht verdiend. Vooral midden in de onbekende oorlog in West-Afrika, waar duizenden mensen worstelen om te overleven. En waar kinderen onnodig sterven omdat er geen malaria netten zijn. LEES MEER

Drive Against Malaria is de enige NGO die aanwezig is

WERKEN IN OORLOGSGEBIED

2021 → Zodra de bewoners in het crisisgebied van Zuidwest-Kameroen opmerken dat de hulpteams van Drive Against Malaria standhouden en hun dorp bezoeken, heerst er een sfeer van vreugde! De dankbaarheid van de bewoners is overweldigend. Gezinnen hangen welkomstspandoeken, vlaggen en ballonnen langs de weg. In een van de dorpen werden we zelfs verwelkomd door de dorpsmannen met traditionele dansen. Hiermee maken de dorpelingen duidelijk hoeveel we voor hen betekenen. Dat raakt ons diep. LEES MEER

Onschuldige kinderen verdwijnen spoorloos

ZUID WEST REGIO - TALLOZE GETUIGENISSEN ! 
We hebben talloze getuigenissen van families die rechtstreeks het slachtoffer zijn van de burgeroorlog. Ledematen worden afgehakt, gednappingen en folteringen zijn aan de orde van de dag. En wie toch op het land werkt wordt met z'n leven bedreigt of verdwijnt spoorloos.
De bevolking leeft al jaren in angst. Drive Against Malaria is de enige hulporganisatie ter plaatse tijdens de crisis in Zuidwest Kameroen. Duizenden kinderen zijn in levensgevaar als er niet snel drastische maatregelen worden genomen. Reguliere geneesmiddelen slinken zienderogen. Families worden getroffen door de gevolgen van conflicten en stijgende malaria. Met dit scenario zijn de jongste kinderen ten dode opgeschreven. DAM stuurt de noodhulp uit voor de kinderen in het crisisgebied van Kameroen met geneesmiddelen en muskietendodende bednetten om hulpposten te blijven bevoorraden voor 3.775 mensen. De kwetsbare kinderen in dit deel van het land krijgen momenteel te maken met een dubbele catastrofe; de recente uitbraak en de bestaande conflicten. Dit is een dubbele ramp voor kinderen in Kameroen. DAM heeft extra teams samengesteld die zieke kinderen behandelen, vitale medicijnen bezorgen en netten uitdelen. Hierdoor zullen de overlevingskansen van de families vergroten. «

Tekort aan medicijnen nooit eerder zo dramatisch

ZUID WEST REGIO - DUIZENDEN BABY'S BEDREIGT
In 2017 en 2018 wordt Kameroen nogmaals vercheurd door conflict. Voor duizenden gezinnen is er geen hulp meer. Duizenden baby's worden bovendien bedreigd door malaria. Hun leven is in gevaar en zonder dringende behandeling zullen baby's hun 5e verjaardag nooit halen.

Zodra politieke onrust de kop opsteekt dan zijn de malaria rampen nauwelijks te overzien. Medicijnen en bescherming kunnen de gebieden niet bereiken, waardoor nieuwe besmettingen oplaaien. Momenteel is Drive Against Malaria de enige hulporganisatie in dit gebied. DAM behandelde onlangs ruim 3.500 kinderen, midden in de chaos en ontreddering. We steunen getroffen families met levensreddende behandelingen voor hun baby's en zorgen voor muskietendodende bednetten. Door een netwerk van lokale mensen is Drive Against Malaria in staat zo snel mogelijk de beste ondersteuning te geven aan getroffen gezinnen en hun kinderen.  «

GOED NIEUWS MIDDEN IN EEN CRISIS

CAPE BIMBIA EILANDEN

Project: Cape Bimbia Eilanden
Supported since: 2015
Missie: Muskietennetten / Medicatie /Diagnose / Extra Hulpcentrum / Educatie / Training lokaal Personeel


De eilanden van Cape Bimbia zijn decennia lang in de greep van malaria gehouden. In die tijd werden er meer dan 3.353 gevallen - dit is 94% van de bevolking - bevestigd en 1.153 kinderen die stierven. Er was hulp beloofd maar nooit gekomen.
Drive Against Malaria heeft er de schouders onder gezet. We zijn vastbesloten te slagen in deze missie ! Dat betekent dat we eerst alle inspanningen moeten bundelen door de eilanden te bezoeken om hen beschermende muskietennetten te bezorgen. Ten eerste loont voortdurende samenwerking met de lokale bevolking en het werk dat is gedaan door het lokale DAM-Team in het veld in samenwerking met het nieuwe hulpcentrum. Dit varieerde van de verspreiding van bednetten, het opsporen van patiënten aan de hand van Rapid Diagnostic Testen en het betrekken van de lokale gemeenschappen. Het laatste malaria geval werd gemeld op 16 Oktober 2019. En toen begon het aftellen naar het einde van malaria. De laatste malaria-patiëntjes die in de Cape werden behandeld zijn ontslagen. In Maart 2020 zijn 2.137 bewoners negatief getest. Dit is een fantastisch resultaat waar we naar streven dankzij onze donateurs ! UITGEBREID  «

Bewoners willen hoop niet verliezen

LIMBE - WANNEER ER ONRUST IS
Wanneer er aanhoudende onrust is die alle gezondheidsdiensten ernstig verstoren in een malaria endemisch gebied, dan leidt alles tot malaria. Ook de directie van het 'Mile One' hospitaal roept onze steun in.

Op de kinderafdeling rennen verpleegkundigen van bed naar bed, controleren of de allerkleinsten nog goed ademhalen en dienen medicijnen via een infuus wanneer de kinderen te zwak zijn om te slikken. Malaria is ook in dit verscherde gebied verantwoordelijk voor de meeste doden. Limbe, een plaats met ruim 85.000 inwoners moeten het veelal zonder netten stellen. Dit heeft dramatische gevolgen. Moeders brengen hun kinderen met ernstige malaria met spoed naar het hospitaal maar ook hier komt het ziekenhuis netten tekort. Nu staat DAM in de strijd tegen malaria solidair met Limbe en pleit ervoor ook hier de ziekte te overwinnen. Om kindersterfte tegen te gaan heeft DAM netten beschilkbaar gesteld. Maar meer steun is nodig. Hulp maakt een groot verschil voor kinderen die zijn getroffen.  «

Door malaria en conflicten omringd

MEVEO ME MBENGE - MOETEN DE KINDEREN BOETEN VOOR CONFLICTEN ?
Malaria slaat hier in als een bom. Ze zijn ondervoed, ziek en leven in onmenselijke omstandigheden. We beseffen hoe hopeloos het er zonder hulp voor de mensen uitziet.

Er is geen gezondheidssysteem die zieke kinderen kan beschermen en behandelen. Drive Against Malaria blijft strijden in dit gebied. De winst die we hebben opgebouwd mag en kan niet worden terugedraaid. We blijven de bewoners helpen met essentiële benodigdheden. Onze teams zorgen voor behandeling en bescherming voor alle families. Ook hier in Meveo Me Mbenge kunnen we malaria - ondanks het conflict - onder controle krijgen. En de dankbaarheid van de bewoners is enorm.  «

Bewoners kunnen op ons rekenen

MBEMBIS - VERONTRUSTENDE SIGNALEN 
Door de onrust dreigt het aantal sterfgevallen en infecties toe te nemen. Duizenden mensen zijn al uit hun huizen gevlucht. Hiervoor zorgen we voor oplossingen zoals met insecticide behandelde plastic zeilen die kunnen worden gebruikt voor schuilplaatsen.
We ontvangen frequent verontrustende signalen uit afgelegen dorpen over malaria uitbraken. Om malaria in deze situatie aan te pakken zijn extra strategieën nodig, zoals het verdelen van bednetten. En wanneer eenderde van een bevolkingsgroep besmet blijkt te zijn dan moet er snel gehandeld worden, zoals in Mbembis. Duizenden bewoners komen op de hulppost af, want hulp is er eerder nooit gekomen. Ruim 60% van de kinderen die door onze teams worden getest, blijken besmet met de dodelijke vorm van malaria. In deze situatie betekent het voor onze teams dat er onder hoogspanning resultaten geleverd moeten worden. Het is onvoorstelbaar dat het de levens van tientallen kinderen zal kosten zonder hulp. Er niet zijn, is voor ons geen optie. Ruim 9.100 opgeluchte bewoners kunnen op ons rekenen. «