MALARIA VERSLAAN - DAT IS ONZE DRIVE

“Onze passie, liefde en zorg voor gezinnen die in de meest afgelegen malaria risico gebieden van Afrika wonen kunnen op onze steun rekenen. Dàt is onze gepassioneerde DRIVE ! 

Gezondheidszorg in een gezond Milieu

We zorgen voor beschermende muskiettennetten, diagnose, medicatie, levensreddende behandeling, educatie, lokale medische training en we bouwen hulpcentra in extreem geïsoleerde gebieden waar geen dokter voorkomt. 

Maar het gaat verder.  Wij zien Afrika, de mensen die er wonen èn de natuur als één geheel. Daarom stimuleren we het planten van bomen binnen alle Drive Against Malaria projecten, in èlk land en in èlk missie-dorp. Alleen op deze manier kunnen we malaria verslaan en de vernietiging van het milieu tegengaan. We zorgen voor een gezonde biodiversiteit inclusief fruit dragende bomen

Wij zijn Drive Against Malaria

“Wij zijn flexibel en 'hands on'. Hierdoor kunnen we super snel reageren en schakelen naar wezenlijke actie.

We zijn gepassioneerd en krachtig. Samen, met onze lokale mensen arrangeren we permanente hulpprojecten in 9 landen. We bereiken 3.5 miljoen mensen in Afrika”.

We zijn een onafhankelijke hulporganisatie voor de mensen in Afrika die gepassioneerd is voor het welzijn van de armste bevolkingsgroepen. Opgericht door David Robertson in 1988 en in 1999 met co-oprichter Julia Samuel.

ONZE MISSIE EN DOEL - We werken onvermoeibaar om het lijden aan malaria te stoppen. Vanaf het begin hebben we campagne gevoerd en doeltreffende actie ondernomen voor een gezonde toekomst van duizenden kinderen.
 
We werken standvastig om ervoor te zorgen dat alle bewoners tegen malaria worden behandeld tegen de gevreesde ziekte, met mededogen en respect. Met oog voor hun eigen sterke cultuur en tradities. Wij volharden in de strijd om ons doel te bereiken en gaan door tot het moment dat de gezinnen in staat zijn een gezond leven te leiden in overeenstemming met hun behoeften.

Gezondheidszorg voor Iedereen

Als toonaangevende hulporganisatie zorgen we ervoor dat alle levenssparende middelen in de meest afgelegen gebieden beschikbaar blijven voor mensen die nooit eerder kwalitatieve gezondheidszorg kregen.

We streven naar een positieve impact om de families te beschermen, voor altijd, voor hun eigen menselijke waarde en voor de cruciale rol die zij spelen in hun eigen gemeenschap. 

We beschermen bedreigde bevolkingsgroepen die volledig zijn afgesloten van zorg. We ondernemen actie en vinden oplossingen voor de toekomst. We werken over geheel Afrika in gebieden waar malaria een grote bedreiging vormt voor de families. We zorgen voor permanente hulp. We zetten ons in om onze impact te handhaven met het vooruitzicht dat lokale gemeenschappen in staat zijn in hun eigen behoeften te voorzien.