NGO DRIVE AGAINST MALARIA

De NGO Drive Against Malaria (DAM) is een Nederlandse Stichting met de A.N.B.I. status - toegekend door de Nederlandse Overheid -  en heeft tot doel malaria te bestrijden in de Hoogste Malaria Risicogebieden en met name in de 'Rode Zones'.
De 'Rode Zones' zijn politiek instabiele regio's, beoordeeld door de Verenigde Naties als 'No Go Areas' met de hoogste risico graad in Afrika.  DAM is juist in deze gebieden actief met de bestrijding van malaria sinds 1988 vanwege het ontbreken van humanitaire hulp in deze regio's.

BELANGRIJKSTE HOOFDACTIVITEITEN VAN DAM:

  1. MALARIA BEHANDELING - Patiënten die lijden aan malaria consulteren, onderzoeken en genezen met effectieve medicatie. De medicatie - ACT / Artemisinin Combination Therapies - is van de hoogste kwaliteit en is door de World Health Organisation aangewezen als de 'First Line' medicatie voor malaria.
  2. DISTRIBUTIE MUSKIETENNETTEN - Verspreiden van bescherming met geïmpregneerde - muskietendodende - muskietennetten die hun effectieve kracht blijven behouden van vier tot vijf jaar. Deze netten bezitten het W.H.O.P.E.S. Certificaat van de World Health Organisation.  
  3. MALARIA VRIJE ZONES - Malaria elimineren. Dit is essentieel voor het creëren van duurzame malariavrije zones. Elk jaar sterven ruim 500.000 mensen aan de gevreesde ziekte terwijl malaria te voorkomen en te genezen is.
  4. TRAINING & EDUCATIE - Het is een van de prioriteiten van Drive Against Malaria om in geïsoleerde gebieden training en educatie te geven aan lokale hulpverleners. Naast het behandelen van malariapatiënten vormt  educatie een belangrijk onderdeel van ons werk. 
  5. TROPISCHE ZIEKTEN BESTRIJDEN - Malaria is de grootste gezondheids bedreiging in Afrika. DAM concentreert zich eveveens op tropische ziekten die de genezing van malaria in de weg kunnen staan zoals: typhoid fever - meningitis - Vitamin deficiency - anemia - Clean Drinking Water Project (LifeStraw).
     

Vooral kinderen en zwangere vrouwen lopen het grootste gevaar. Wanneer zij besmet zijn, zonder de toegang tot levensbesparende medicatie, sterven zij binnen 48 uur.  Echter, de geneesmiddelen en materialen om malaria te bestrijden bereiken de geïsoleerde mensen in de afgelegen malaria risicogebieden niet. Met name bevolkingsgroepen die wonen in de 'Rode Zones'  - en waar geen enkele andere hulporganisaties actief zijn - zijn volledig verstoken van medische zorg als gevolg de aanhoudende politieke instabiliteit en ontbrekende infrastructuur. In deze gebieden is de malaria-situatie het meest schrijnend.
 

Extra medicatie transporten naar geïsoleerde gebieden

Wij ondersteunen juist deze geÏsoleerde bevolkinsgroepen met effectieve behandelingstherapieën, diagnostiek, muskietennet preventie, medicatie, educatie, zorgen voor lokale training, lokale hulpteams en zetten hulpposten op.
Daarnaast is de stijging van malaria infecties, klimaatverandering en ontbossing onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het speciale 'Green Earth Project' van Drive Against Malaria - opgestart in 1999 - verhoogd de biodiversiteit in elk missiedorp. We stimuleren en helpen de lokale gemeenschappen om de vitale groene leefomgeving te beschermen. Drive Against Malaria's 'Green Earth Project' heeft met succes duizenden bomen geplant met de lokale gemeenschap en helpt Afrikaanse moeders om een groene en gezonde omgeving te creëren door het planten van fruitbomen om de ondervoeding van hun zieke kinderen tegen te gaan. 

Sinds 1988 bereikt Drive Against Malaria de meest kwetsbare mensen en zorgt ervoor dat zij hoogwaardige bescherming en medicatie ontvangen die hen genezen. Met deze missie bereikt Drive Against Malaria miljoenen mensen en realiseert Malaria Vrije Zones.

DRIVE AGAINST MALARIA FOUNDATION IS SINDS 1988 ACTIEF IN 32 AFRIKAANSE LANDEN.
DAM beheert ruim 450 duurzame projecten in extreem geïsoleerde regio's in Kameroen, Nigeria, Centraal Afrikaanse Republiek, Angola, Namibië, Zimbabwe, Mozambique en Zambia.
De projecten staan onder leiding van Stichting Drive Against Malaria en worden samen uitgevoerd met lokale mensen - die zijn opgeleid door DAM - in lokaal opgerichte hulpcentra in Afrikaanse landen. De hulpactiviteiten blijven onder toezicht van DAM.
Daarnaast beheert DAM Bureaus in de United kingdom (Londen), België (Antwerpen), Nederland (Amsterdam) en de Verenigde Staten (New York) met nationale project teams.
De projecten in Afrika worden gecoördineerd vanuit 'Country-Offices' in Kameroen (ten behoeve van de landen in West- en Centraal Afrika) en Namibië (ten behoeve van de Afrikaanse landen in Zuidelijk- en Oost Afrika. Via de 'Country-Offices' worden alle Malaria Interventie Transporten begeleid ( Onderzoek hoogwaardige malaria producteisen, Importplanning, Douane formaliteiten, Invoervergunningen , Vliegtuig- en Schip transportcoördinatie) vanuit Europa en Azië naar de hulpprojecten in de Afrikaanse missielanden.

FOUNDER & CHAIRMAN DAVID M.C. ROBERTSON IS GESTART MET DE MALARIA CAMPAGNE IN 1988.
In 1988 heeft geen enkele hulporganisatie of instantie Malaria op de agenda staan. Nóch zagen zij Malaria als de grootste gezondheidsprioriteit in Afrika, terwijl miljoenen kinderen onder de vijf jaar aan de ziekte sterven. Robertson is persoonlijk getuige van de malaria-catastrofe in het gehele continent Afrika, waar èlke dag ruim 3.000 kinderen jonger dan 5 jaar sterven aan malaria.
Na tien jaar werelswijd campagne voeren via de internationale media en het eerste optreden in 1988 van de Britse David Robertson, werd de wereld eindelijk wakker. In 1998 erkende de wereld het schokkende Malaria gevaar - met name in Afrika - en Robertson legt samenwerkingsverbanden met de World Health Organisation's Roll Back Malaria Department Dr David Nabarro, United Nations, Ministers van Volksgezondheid, Presidenten van Afrikaanse landen en Ambassadeurs.
Stichting Drive Against Malaria is 's werelds éérste hulporganisatie die de strijd tegen malaria is gestart. Bovendien zijn Robertson en Samuël de initiatiefnemers van de eerste  'Wereld Malaria Dag' en heeft honderden organisaties en instanties aangespoord malaria te bestrijden.
Foto: David Robertson uitgenodigd door de Royal Geographical Society in Londen

DE SELECTIE VAN PROJECTLANDEN IN AFRIKA
De Projectlanden en regio's in Afrika worden door Drive Against Malaria geselecteerd aan de hand van de volgende criteria:
► 60% - 97% malaria sterfte en endemisch hoog malaria risico; ►het nationaal malaria controle-beleid moet in overeenstemming zijn met de internationaal aanvaarde normen van de World Health Organisation; ► flexibel beleid, collaboratie en bijstand aan Drive Against Malaria om hulpmissies uit te voeren; ► bereidheid om samen te werken met Drive Against Malaria Foundation om de ziekte malaria te bestrijden en effectieve betrokkenheid om de internationale hulptransporten van essentiële malaria interventies te versnellen ► àlle restricties en/of voorkeuren elimineren voor de hulp aan bevolkingsgroepen die behoren tot de 'Indigenous Tribes' of verschillende religies. 

DE ESSENTIËLE MALARIA INTERVENTIES
In Sub Sahara Afrika, heeft DAM Afrikaanse landen voorzien zijn van insecticide behandelde muskietennetten,  diagnostische tests, effectieve geneesmiddelen en lokale trainingen. Dit resulteerde in een forse daling van de kindersterfte onder de kinderen jonger dan vijf jaar.
Door duurzame controle en coördinatie behalen we elk jaar Malaria Vrije Zones.
 
We ervaren dalingen van 1.000.000 patiënten naar 500.000 patiënten per jaar. Het risico op malaria neemt af en het is duidelijk dat de cumulatieve inspanningen van Drive Against Malaria (DAM) en haar nationale hulpteams, de nationale regeringen en vele partners functioneert. De hedendaagse vernieuwde technieken zijn essentieel voor het gebruik in gebieden waar elektriciteit en schoon water ontbreken.
Drive Against Malaria is volledige afhankelijk van fondsen afkomstig van donateurs uit Nederland, België, Luxemburg, United Kingdom, United States Duitsland, Frankrijk en het Midden Oosten. Onze donateurs vervullen een levensreddende rol in de strijd tegen malaria. Dankzij hen zijn wij in staat opmerkelijke vooruitgang te bereiken, miljoenen kinderlevens te kunnen sparen en malaria vrije zones te kunnen creëren.
DAM verschaft sinds de oprichting géén salarissen - nòch bonussen -  aan medewerkers, vrijwilligers en allen die betrokken zijn bij de Stichting. Hierdoor is de NGO in staat èlke donatie optimaal te besteden aan de hulpmissies in Afrika.

 

Historie: 1988

In 1988 werd de hulporganisatie gelanceerd. De Britse David M.C. Robertson (Founder) treft 32 Afrikaanse landen aan waar malaria honderdduizenden levens opeist.  Malaria epidemieën nemen dramatische vormen aan, door het ontbreken van specifieke malaria behandeling, geneesmiddelen, diagnose en bescherming. Malaria heeft catastrofale gevolgen voor de bevolking en Afrikaanse gezinnen verliezen gemiddeld vier tot vijf kinderen.  Het is tijd voor dringende wereld attentie om hulp voor de gevreesde ziekte te vergroten en de sterfte van malaria te verminderen met 50% in de hoogste risicolanden in Sub Sahara Afrika. Elke minuut sterven 3 kinderen aan de dodelijke ziekte maar voor de getroffen malariaslachtoffers ontbreekt elke hulp. Als niet onmiddelijk wordt ingegrepen ontvouwen zich de contouren van een ramp die miljoenen mensen treft.

1988 - TIMES SQUARE - NEW YORK  
De Afrikaanse bevolking in malaria risicogebieden zijn volledig aan hun lot overgelaten. De feiten zijn onomstotelijk. Het is verbijsterend dat geen enkele organisatie malaria op de agenda heeft staan. Robertson gaat 'Around The Globe' en roept de wereld op om malaria dringend aandacht te geven. In de Verenigde Staten wordt Robertson ontvangen in New York met publiciteit op Times Square. De internationale media geeft gehoor aan Robertson’s oproep met publicaties over de malarianood in Afrika. Robertson ontvangt partnerschap van de World Health Organisation in Geneva en de United Nations. Naast essentiële global-awareness-campagnes zorgt Drive Against Malaria voor effectieve hulp aan kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika.

CO-FOUNDER DR JULIA SAMUËL - NEDERLAND
In 1999 sluit Co-Founder Dr Julia Samuël zich aan bij de Britse hulporganisatie. Hierbij krijgt de organisatie ook een fundament in Nederland, door Drive Against Malaria op te richten als Stichting èn A.N.B.I. (Algemeen Nut Beoogde Instelling).  In Nederland, Engeland, België, Luxemburg, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Verenigde Staten, China, Taiwan, wordt het werk van DAM verder in de publiciteit gebracht via de Media, TV-documentaire's door RTL en Channel-4. In Afrikaanse landen zetten Robertson en Samuël zich in om Drive Against Malaria verder te ontwikkelen tot een hulporganisatie met ruim 450 projecten die jaarlijks ruim 100.000 malaria geïnfecteerde kinderen bereikt, die zonder behandeling malaria niet kunnen overleven. Vanuit Amsterdam en Breda wordt de organisatie gestuurd met tientallen enthousiaste professionals. Drive Against Malaria biedt hulp in ondermeer Senegal, Kameroen, Tsjaad, Soedan, Ethiopië, Ruwanda, Uganda, Kenia, Tanzania, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Namibië, Angola, Gabon, de Congo's en de Centraal Afrikaanse Republiek.
Lees ook het artikel: 'Julia Samuel 20 JAAR voor DAM'.

VANDAAG IS DRIVE AGAINST MALARIA EEN HULPORGANISATIE DIE INMIDDELS 6.454.000 NETTEN HEEFT GEDISTRIBUEERD - 4.549.000 LEVENS HEEFT GESPAARD - ZORGT VOOR EFFECTIEVE ACT MEDICATIE EN RDT DIAGNOSTIEK IN DE MEEST AFGELEGEN REGIO'S
Bij malariabestrijding is kennisoverdacht essentieel. Met training en educatie is de lokale bevolking in staat om zichzelf, voor nu en in de toekomst, tegen de ziekte te beschermen. Door deze “onafhankelijkheidsstrategie” valt de hulp niet uiteen. Hierdoor heeft Drive Against Malaria in tientallen werkgebieden in Afrika malaria volledig onder controle gebracht. Waar vandaag, onnodige kindersterfte, niet meer voorkomt.

SAMENWERKING MET DE W.H.O. EN DE U.N. 
Drive Against Malaria werkt nauw samen de World Health OrganiSation en de United Nations in Afrikaanse landen. U.N. vliegtuigen worden ingezet voor het transport van interventies. Hierdoor zijn we in staat grote projecten te verwezenlijken. Zoals 27.000 muskietennetten en 10.000 malaria behandelingen in Angola,  760.000 netten in de Democratische Republiek Congo , 500.000 muskietennetten in Kameroen. Minister Koenders bezocht het DAM project in het door oorlog geteisterde Kivu in Congo DRC.

Momenteel is Drive Against Malaria actief in west- centraal- en zuidelijk Afrika en zorgt voor ruim 450 duurzame hulpprogramma's om malaria te bestrijden. Jaarlijks worden duizenden kinderen behandeld waardoor zij snel genezen. We zorgen voor geneesmiddelen, bescherming  en training van de lokale bevolking. Hierdoor kunnen de kinderen en hun families overleven.  <<