ACTIVITEITENVERSLAG

Beste Website Bezoekers,

In West Afrika verzorgt DAM een groot aantal hulpprojecten. In een gebied dat eerder bekend stond om zijn stabiliteit. In de periode 2017 tot en met 2022 wordt dit gebied geconfronteerd met geweld en ernstige schendingen van de mensenrechten.
De regio onderging geweldadige militaire operaties tegen een secessionistische insurgency, aanvallen van de islamitische militante groep Boko Haram en een verslechterende humanitaire crisis. Troepen hebben buitengerechtelijke executies, verbranding van eigendommen, willekeurige arrestaties gepleegd en gevangenen gemarteld. Alsmede brandstichtingen op huizen, scholen en hulpcentra.

In deze regio is DAM de enige hulporganisatie. Ook onze lokale - Afrikaanse - hulpverleners van DAM zijn het slachtoffer tijdens deze aanvallen op lokale ethnische gemeenschappen. Helaas heeft DAM ook hulpverleners verloren, vermoord en verbrand teruggevonden. We ontmoetten overlevenden die ons vertelden dat honderden mannen gewapend met machinegeweren in de dorpen waren binnen gevallen, mensen hebben gedood en onthoofd en in veel gevallen ook hele families.

ANONIMITEIT IN ONS ACTIVITEITENVERSLAG

Veiligheid van onze lokale hulpverleners is een steeds belangrijkere kwestie geworden. Verschillende etnische groepen die meestal vreedzaam naast elkaar staan, maar in de afgelopen jaren werden honderden mensen gedood bij het uitbreken van het geweld.

Op onze website geven we verslag over onze projecten in West-Afrika, maar laten daarbij het geweld in de gebieden bewust buiten beschouwing.
ECHTER; DAM heeft de hulpactiviteiten in West Afrika het geweld en de realiteit van de situatie omschreven in de Jaarlijkse Activiteitenverslagen, met de locaties en de namen van onze lokale hulpverleners, die door de jaren heen bijzonder goed werk hebben verricht, en nog steeds doen. ''Maar wie zich uitspreekt wordt achter slot en grendel gezet'', dat is de wrange realiteit. Onze lokale hulpverleners moeten worden beschermd en in de anonimiteit blijven om hen, en hun gezinnen en families te beschermen om geweld tegen hen te voorkomen. Om onze lokale medewerkers en lokale hulpverleners te beschermen zijn de namen - opgenomen in de verslagen - onder pseudoniem. 

Hartelijk dank,

DAM-Team.

 

ACITIVITEITENVERSLAG 2021

Dit document vertelt u over de hulpprojecten die Stichting Drive Against Malaria heeft gerealiseerd in 2021 in Afrika.
INHOUD

► VOORWOORD
► PROJECT ANGOLA > DAM distribueert LLIN in Calueque, een gebied bezaaid met landmijnen > DAM voert consulten uit met behulp van RDT en medicatie in Calueque > DAM behandeld zieke vluchtelingen in Zuid Angola, geblokkeerde stammen vanwege Covid.
► PROJECT KAMEROEN > Malaria overwonnen in Njonji - gelegen midden in het oorlogsgebied > Drive Against Malaria versterkt de malariahulp in nederzettingen en dorpen midden in het oorlogsgebied in Zuidwest-Kameroen tijdens Covid-Pandemie
► PROJECT ZIMBABWE > Ook in de Covid-Pandemie is malaria de grootste doodsoorzaak onder de bewoners > Humanitaire hulp DAM bereikt Zimbabwe
► PROJECT KENIA > Inheemse stam Rendille met uitsterven bedreigd - Hulpposten van DASM zorgt voor essentiële medicatie, behandeling en LLIN
► PROJECT NAMIBIË > Tijdens de pandemie bezorgt Drive Against Malaria levensbelangrijke voorraden malariamedicatie en diagnostiek in extreem geïsoleerde gebieden.

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

2020> Dit document vertelt u over wat wij realiseren in Afrika
INHOUD

►Project: Angola – Zimbabwe – Zambia > DAM doet onderzoek: Afrika lang niet klaar voor COVID-19
►Project: Zimbabwe > Honger teistert Zimbabwe
►Project: Zimbabwe > Malaria overwonnen in Ndlovu
►Project: Congo DRC – C.A.R. > Medicijnen buiten bereik. Nu hoop voor duizenden kinderen
►Project: C.A.R > Stormloop op Medicijnen
►Project: Namibie > Honger door Corona Maatregelen
►Project: Zimbabwe > DAM haalt ontheemden uit de schaduw – Bewoners moeten alles achter laten
►Project: Kameroen > Cape Bimbia Eilanden nu Malaria Vrij
►Project: Kameroen > Lokale DAM-Teams kunnen toestroom nauwelijks aan
Financiele Besteding

ACITVITEITENVERSLAG 2019

2019 > Dit document vertelt u over wat wij realiseren in Afrika
INHOUD

Voorwoord
►Project: Oost Kameroen – C.A.R. – Congo DRC > DAM zorgt voor 25.800 geneesmiddelen
►Project: Kameroen Regio Bikok  > Malaria Vrij
►Project: C.A.R. > Directe Actie van Levensbelang
►Project: Cycloon IDAI  - Mozambique – Malawi - Zimbabwe > Handelen midden in een Verwoestende Cycloon
►Project: Indigenous Peoples 
►Project: Cycloon IDAI > Schoon water met LifeStraw
►Project: Angola – Namibia > Onbeschermde families in Grensgebieden krijgen steun
►Project: Oost Kameroen > BaAka afgesneden van hulp
►Project: Vrouwen Groepen > 15 Jaar
Financiële Besteding

ACTIVITEITENVERSLAG 2018

2018 > Dit document vertelt u over wat wij realiseren in Afrika
INHOUD

►Project: Angola > Inzet verbeterd toestand in Cahama
►Project: Angola > Grenskinderen van Angola krijgen reddened hand
►Project: Angola > Overstroming Spoedmissie / Toewijding voor Angolese kinderen
►Project: C.A.R > Vluchtelingen uit C.A.R. krijgen steun in Batouri
►Project: C.A.R > Missie in UNESCO-Site zuidwest C.A.R.
►Project: Kameroen > DAM brengt 9.361 in malaria veiligheid
►Project: Kameroen > Missie midden in een oorlogscrisis
►Project: Kameroen > Malaria bedreigt oorlogs-kinderen in Kameroen
►Project: Namibië > 280 Land Rovers op missie
►Project: Namibië > ‘Schools Against Malaria’ ook in Namibië groot success !
►Project: Namibië > DAM bereikt malaria eliminatie in Noord Namibië
►Project: Green Earth Project > Gezondheid en natuur onlosmakelijk verbonden
►Financiële besteding
 

ACTIVITEITEN VERSLAG 2017

2017 » Dit document vertelt u over wat wij realiseren in Afrika.
Het getuigt van ons werk en onze strijd voor een kwalitatieve Malaria preventie en basisgezondheidszorg die ten goede komt aan de bewoners in de meest afgelegen gebieden van Congo, Angola, Namibië, Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek en Zambia, die in zeer moeilijke omstandigheden leven.
Zoals u ziet voeren we onze hulpmissies uit in verschillende landen in Afrika. Het continent dat wij vanuit onze ervaring kennen waar de kinderen, mannen en vrouwen een grote moed en waardigheid uitstralen. Waar inheemse volken vechten om te overleven en waar de vaste wil bestaat om aan een betere toekomst te werken. Ondanks alle moeilijkheden en de prangende leefomstandigheden werken onze teams - samen met onde lokale teams - in de gezondheidszones die we op permanente basis steunen.
Dankzij hen slaagt Drive Against Malaria er in om voor duizenden kinderen, vaders en moeders het verschil te maken. Onze hulp geeft mensen hoop voor een betere toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen. Zonder uw financiële steun kunnen we niets, samen met u kunnen we wèl het verschil maken. Onze missie is ons levenswerk èn één die leven creëert.
Ons verslag 2017 kunt u HIER openen.

 

ACTIVITEITEN VERSLAG 2016

2016 » Dit rapport geeft de belangsrijkste resultaten weer die in 2016 zijn bereikt door Stichting Drive Against Malaria over de malariabestrijding in de Afrikaanse landen Kameroen, de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), Angola en Namibië.
Tegen de achtergond van wijdverspreide conflicten en instabiliteit in de regio's, waar juist hier, de ziekte malaria een bijkomende bedreiging vormt. Als gevolg van deze instabiliteit heeft de bevolking veel minder, of zelfs nauwelijks toegang tot acute behandelig van de ziekte voor kwetsbare kinderen, de bereikbaarheid van geneesmiddelen en bescherming.
Dit rapport tonen de inspanningen van Drive Against Malaria aan, om de toegang tot deze cruciale malaria interventies aan families in geïsoleerde gebieden in Afrika te bevorderen.
Dit verslag neemt ook nota van succesvolle educatie- en trainingsactiviteiten gericht op overleving en de gezondheid van kinderen.
Het document toont de inzet van DAM om te investeren in de gezondheidszorg voor Afrikaanse gezinnen en benadeelde inheemse kinderen en jongeren. DAM zorgt voor hulp om deze kinderen gezond en beschermd te laten opgroeien.
Ons belangrijkste doel is een gemeenschap in afgelegen dorpen zonder malaria !
Ons verslag 2016 kunt u HIER openen.