FINANCIËLE GEGEVENS

Beste Website Bezoekers,

Humanitaire hulpverleners, vrijwilligers, artsen en verpleegkundigen van DAM doen verbazingwekkend werk in Afrika.
Zij helpen anderen waar mensen het het meest nodig hebben. Wanneer het noodlot toeslaat, zijn onze humanisten de eersten die ter plaatse zijn en reageren op de noodsituaties. Evenzo riskeren zij hun leven in conflictgebieden om slachtoffers te beschermen en te helpen.

Onze zorgplicht en bescherming geldt niet alleen voor de lokale bevolking, maar ook voor  onze hulpverleners die dagelijks geconfronteerd worden met geweld.

Extreme groeperingen hebben meer en meer toegang tot internet en vergaren informatie, zoals de financiële draagkracht van internationale aid-organisaties.

Om reden van de laatste moorden en gijzelingen van onze hulpteams waarbij hun leven werd bedreigd door een extreme rebellen coalitie en daarbij losgeld eisten, staan de Financiële Jaargegevens momenteel niet op onze website voor de bescherming van onze hulpteams.

Toch willen wij u deze gegevens niet onthouden. Wij zijn er namelijk trots op dat we met ons 'Zero-Overhead/Belonings-Beleid' het optimale besteden aan de hulpverlening in Afrika.

Wij werken momenteel aan een technische publicatievorm, welke niet leesbaar is door
Niet-Nederlands-Sprekende groeperingen.

Wij vragen hieromtrent uw begrip en geduld.

Hartelijk dank,

DAM-Team.

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2017

2017 » Dit document geeft u het financiële overzicht 2017 van Stichting Drive Against Malaria.
De baten zijn hoofdzakelijk de geweldige donaties en giften van onze donateurs.
Daarnaast geven wij u de weergave van de besteding aan de doelstelling binnen onze hulpprojecten in Angola, Congo DRC, de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), Kameroen, Namibia en Zambia. De uitgaven betreffen de LLIN's (bednetten), ACT (medicatie), RDT (Diagnostiek), PPE (Personal Protection Equipment), ondersteunende medicatie, trainings materiaal en de transporten van deze interventies.
De lasten in Nederland zijn: bankkosten, autokosten, burokosten, documenten buitenland, kantoorhuur en website hosting.
Overzicht voor salarissen, bonussen en fondsenwervingskosten zijn eveneens opgenomen. Deze staan op nul-uitgaven.
Dit document kunt u hier downloaden.