ZERO OVERHEAD BELEID VAN DAM

Sinds de oprichting in 1988 voert onze organisatie het ‘Zero Overhead' beleid. Drive Against Malaria is een Stichting, draagt het A.N.B.I.  label, is een hulporganisatie en Vrijwilligers Organisatie. Dit betekent dat Stichting Drive Against Malaria geen bezoldigingen toekent, waardoor ontvangen fondsen volledig worden besteed aan het doel, zonder salarissen, bonussen en te dure kantoren. Dit beleid volgt Drive Against Malaria ruim 30 jaar.

Zero Salarissen
Het uitkeren van salarissen en bonussen gaat ten koste van vele levens en mensen die de hulp werkelijk nodig hebben. Dit is ruim 30 jaar onze filosofie! We zijn het verplicht aan de kinderen, moeders en vaders van Afrika, om alle geldelijke steun te besteden aan de verbetering van de leefsituatie voor de armsten in geïsoleerde gebieden.

 

Gedreven door de ervaringen in het veld

Drive Against Malaria heeft een nauwe verbintenis met geïsoleerde bevolkingsgroepen in Afrika. De oprichters David Robertson en Julia Samuël,  sámen met onze lokale teams, zien dagelijks de tragedies waarbij kwetsbare kinderen onnodig sterven. Drive Against Malaria wordt gedreven door mensen met ervaring, de confrontatie met de realiteit, pure passie, bijgestaan door toegewijde mensen en het Nederlandse- en Belgische bedrijfsleven. Met steun is Drive Against Malaria in staat het werkveld te verbreden. 

Steun van het bedrijfsleven

Drive Against Malaria krijgt grote steun uit het bedrijfsleven. Vooruitdenkende bedrijven doen steeds meer aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De lijst van bedrijven die onze organisatie al jaren steunen tref je aan onder de kop Steun Ons. Men houdt rekening met maatschappelijke aspecten binnen de bedrijfsstrategie en hebben oog voor de behoefte van gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Dit ervaren wij als hulporganisatie Stichting Drive Against Malaria (DAM). En niet uitsluitend financieel. Bedrijven bieden óók hun diensten aan op gebied van eigen expertise en specialisme.

Dit is een positieve ontwikkeling binnen onze samenleving en bijzonder waardevol voor duizenden kinderlevens en onze activiteiten in Afrika. Hierdoor kunnen wij de hulp ook steeds verder ontplooien, het werkveld in Afrika verbreden en jaarlijks effectief duizenden levens sparen. 

Juist door gebruik te maken van externe expertise van tientallen bedrijven, kunnen wij bijna 98% van de ontvangen fondsen besteden aan onze projecten in Afrika. Hoge kosten voor overhead, communicatie, drukwerk, en wat nodig is voor de bedrijfsvoering, kunnen we hierdoor zoveel mogelijk vermijden.

Stichting Drive Against Malaria is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).  Bij de Belastingdienst (Nederland/België) kan uw hulp worden ingediend en dat levert u en uw bedrijf een belastingvoordeel op!