57 DORPEN MALARIA VRIJ !

(KAMEROEN - Centraal) →  In de centrale regio van Kameroen, tussen Bikok en Nkongndougou, waar DAM de meest dodelijke vorm van malaria aantrof, is nu vrij van malaria ! Dit is de derde regio in Kameroen waar DAM een van Afrika's grootste dodelijke ziekten tot stilstand brengt.

In de afgelopen drie jaar zijn geen dodelijke gevallen van malaria getraceerd. Nu kunnen we de regio vrij van malaria verklaren. Gedurende ons eerste onderzoek troffen we een wankele malaria zorg aan. Hierdoor heerste er een enorme epidemie van malaria waar 800 doden werden geregistreerd en meer dan 6.045 gevallen werden gemeld. Op dat moment daalde de totale bevolking en het aantal sterfgavellen was groter dan het aantal geboorten. In elk gezin kwam malaria voor. De bewoners waren zo overstuur vooral toen de kinderen de ziekte kregen in de leeftijd van een tot drie jaar.

Drive Against Malaria stopt malaria epidemie

DE EPIDEMIE Ongeveer 75% van de opnames op de hulpposten waren het gevolg van malaria. Vele bewoners uit de bergen trokken naar het vruchtbare centrale gebied voor de landbouw. Nu hadden de mensen uit het heuvelland helemaal geen immuniteit tegen malaria, omdat zij in een hoog berggebied wonen. Toen zij zich in het malaria risicogebied vestigden ontwikkelden deze nieuwe mensen malaria en verspreiden de ziekte. Zij kregen zware aanvallen en ze ontwikkelden een zeer hoog aantal parasieten. Het werd een zware epidemie.

VAN HUIS TOT HUIS  Dus het was DAM en onze lokale teams die in de eerste missie van huis tot huis toelichten wat het proces is van DAM's bestrijdings- en behandelingsmethode en hoe zij zichzelf kunnen beschermen. We schreven voor wat zij precies moeten doen met onze hulpmiddelen.

INTENSIEVE HULP Het jaar dat daar op volgde werd malaria al drastich verminderd na de introductie van insectendodende bednetten en met de lancering van een diagnose programma. DAM heeft verschillende interventie programma's uitgevoerd om de ziekte uit te roeien. Patiënten die leden aan malaria stonden in lange rijen voor de hulpposten om de eerste behandelingen te krijgen.

KOSTENLOZE HULP De procedure werd gehandhaafd onder zorgvuldige controle. De meesten kwamen van grote afstand. Velen van hen hadden niet genoeg geld om de voorgeschreven medicijnen te kopen. Daarom zorgt DAM voor kostenloze behandelingen en bednetten.

TRAINING & BEWUSTWORDING Daarnaast is bewustwording, informatie en training voor het behandelpersoneel noodzakelijk. Nu alle bestrijdingsprotocollen door de gehele bevolking goed zijn opgevolgd in combinatie met de volledige toegang tot de middelen voor alle bewoners, is de centrale regio met 57 dorpen nu malaria vrij ! De centrale regio waar de epidemie van de malariaparasiet werd ontdekt en de eliminatie van vandaag is een belangrijke mijlpaal in de bestrijding van de ziekte ! 

MALARIA VERSLAGEN Nu heeft de gehele regio van Bikok - Nkongndougou de rest van Kameroen laten zien dat malaria kan worden verslagen door een intensieve distributie van bednetten, voldoende diagnostiek, effectieve geneesmiddelen, gedurfde actie, gezonde investeringen en volharding. De rest van het land kan leren van deze ervaring. En zeker wanneer in de eerste plaats zeer intensief de focus wordt gelegd om verdere verspreiding te voorkomen voor voldoende bescherming. Nu zorgen we ervoor dat alle hulpposten zijn voorzien van bednetten om dit succes te behouden en diagnostiek en medicijnen om malaria te genezen voor nieuwe bewoners. Informatie, training- en bewustwordingprogramma's worden hierbij in stand gehouden. «