THE GREEN EARTH PROJECT

The DISASTER of DEFORESTATION

A F R I K A • Sinds het begin van onze projecten in 1988 zagen we de catastrofe van ontbossing al op ons afkomen. Een uitdaging voor de hele wereld en de hoogste tijd om voor onze planeet te zorgen.
Ontbossing zorgt voor verspreiding van malaria en klimaatverandering. Drive Against Malaria's 'Green Earth Project' werd in 1999 gelanceerd met effectieve projecten als reactie op bosvernietiging en het gebrek aan actie om dit te voorkomen.
In 2006 zijn we - parallel aan de hulpverlening - gestart in Zimbabwe met het Project 'Plant A Tree'. 

2022

DAM plant DUIZENDEN bomen in Afrika

We moedigen lokale gemeenschappen aan om belangrijke stappen te ondernemen om hun vitale groene habitats te beschermen. Hierdoor herkennen zij de enorme waarde van natuurlijke voedselbronnen. Drive Against Malaria's 'Green Earth Project' heeft met succes bewezen dat de bewoners grote gezondheidsvoordelen hebben door duizenden bomen te planten, waaronder fruitbomen.
De campagne 'For Every Person a Tree' werd gelanceerd in Zimbabwe naar aanleiding van zorgen van lokale gemeenschappen over ondervoeding en toenemende hitte. We beïnvloeden het groeiende bewustzijn en de noodzaak om de natuurlijke wereld waarin we leven te beschermen. ~
Door bomen te planten hebben we een enorme impact op de biodiversiteit en creëren we activiteiten voor bosgebieden en nieuwe plantages van fruitbomen. Dit draagt bij aan een groeiende gezondheid om ondervoeding van verzwakte kinderen tegen te gaan.

'Onze kinderen kunnen nu fruit van onze eigen bomen eten', zegt Michel. Ondervoeding van kinderen komt vooral veel voor in malariarisicogebieden. Verzwakte kinderen die besmet zijn met malaria lopen door de verzwakking een groot risico om malaria niet te overleven. Ook zodra we de kinderen behandelen, is voeding onmisbaar om de effectiviteit van de medicijnen extra te versterken. In eerste instantie geven we de kinderen 'Plumpy Nut' pasta. Maar ook voor een langere periode moeten kinderen sterk en gevoed blijven. Daarom helpt Drive Against Malaria Afrikaanse moeders om groenere en gezondere gemeenschappen te creëren door fruitbomen te planten.
In de meest afgelegen gebieden van Zuid-Angola, Zimbabwe en Centraal-Afrika is er een gebrek aan voedsel. Dit is een van de grootste bedreigingen voor verzwakte kinderen. DAM organiseert samen met de lokale gemeenschap fruitboomprojecten. En daar plukken we nu al de vruchten van!

Plastic catastrofe Afrika

De Atlantische Oceaan ligt aan 21 Afrikaanse landen met rijke viswateren. Maar de oceaan is vervuild met tonnen plastic afval. Alle landen aan de kust van de Atlantische Oceaan zijn getroffen.
Plastic dat aanspoelt vanuit de Atlantische Oceaan vormt een bedreiging voor de natuur en de verspreiding van malaria. Het plastic vangt regenwater op dat een perfecte broedplaats vormt voor de malaria-muskiet. Daarnaast stroomt het plastic vanuit de oceaan via de rivieren landinwaarts en drijft dichtbij de rand van uiterwaarden en rivieren. Het aangespoelde plastic produceert een groot aantal Anopheles Gambiae-volwassenen. Hierdoor groeit het aantal broedplaatsen die malaria verspreiden. 'De armste gemeenschappen leven van de visvangst. Maar wat zij vandaag eten maakt hen ziek.  Door overmaat van plastic zijn we bezig onze planeet te verwoesten.' DAM zet lokale activiteiten op, samen met de lokale bewoners om het plastic te verzamelen. Maar het lijkt bijna onbegonnen werk, want de volgende dag spoelt er weer kilo's plastic aan. Toch blijven we ons inzetten de vissersdorpjes schoon te houden.

Inheemse Volken leven in harmonie met het bos

Inheemse volkeren worden steeds meer verjaagd. Terwijl zij het mooste voorbeeld zijn die de rest van de wereld zou moeten volgen. Zij zijn de beste bewakers van de bossen. Ze leven in de grootste harmonie en met het grootste respect voor de natuur. Zij zijn het voorbeeld die het bos beschermen. 
Ze gebruiken de natuur op een duurzame manier. Hun kennis van de natuur is ook een rijke inspiratiebron voor het winnen van voedsel. Zij hebben de hoogste kennis om de bossen duurzaam te beheren. Zij beschermen de bossen en de natuurlijke bronnen. Niet alleen de strijd tegen ontbossing, maar ook groene groei profiteert ervan.
Door hen beheerde bossen gaan nauwelijks verloren. Inheemse volkeren zorgen voor 80% van alle bossen. Het potentieel is enorm; met 5% van de wereldbevolking - 370 miljoen inheemse mensen wereldwijd - zorgen zij voor 22% van het aardoppervlak en beschermen ze ongeveer 80% van de resterende biodiversiteit. Dit is een sterk voorbeeld dat aantoont dat de stammen vernietiging van de bossen kunnen tegengaan.