De Weeskinderen van Afrika

De Weeskinderen van Afrika - Alle kinderen hebben recht op gezondheidszorg en geluk. Ruim 450.000 kinderen in Kameroen, Zambia , Angola en Namibië hebben hun ouders verloren door ziekte of geweld. Wanneer kinderen hun ouders verliezen worden zij door de naaste familie in bescherming genomen. Maar in Afrika liggen de zaken anders. Wij helpen deze ouderloze kinderen, die anders op straat moeten leven.

Wanneer kinderen hun ouders verliezen dan worden zij vaak opgenomen door de - vaak arme- familieleden. Maar bij elke economische tegenslag van de familie, staan de weeskinderen als eerste aan de zij-lijn. Het kind wordt weer aan het lot overgelaten en heeft zeer weinig hoop voor de toekomst. Zicht op een nieuw leven wordt telkens wreed verstoord. In de afgelopen 25 jaar hebben wij 32.778 kinderen een tweede kans kunnen geven.

KINDEREN IN DE SLOPPENWIJK  - NAMIBIË » In de toekomst kunnen weeskinderen in Namibië rekenen op steun. Terwijl veel NGO's in 2020 plotseling de hulp voor weeskinderen in Namibië stopzetten, staat DAM klaar om te helpen. Er zijn duizenden kinderen die er helemaal alleen voor staan. DAM heeft een speciaal project opgezet om lokale weeskinderen van voedsel te voorzien, omdat ze geen andere hulp krijgen.
Ontdek meer over het Project Weeskinderen van Namibië 

HOMPA CHILDRENS HOME  - NAMIBIË » Een bijzonder weeshuis voor kinderen en tieners waar zij gelukkig kunnen leven en onderwijs krijgen. Drive Against Malaria steunt dit initiatief in de Kavango Community. Hier gebeurt iets goeds, want niemand zal winst ontlenen uit de inkomsten, wat past binnen onze filosofie, omdat alle inkomstenstromen voor 100% worden ingezet voor het welzijn van de kinderen.

NEW DESTINY FOUNDATION  - ZAMBIA  » In een van de meest afgelegen gebieden van West Zambia ligt het vreedzame thuis voor weeskinderen. Hier wonen vooral kinderen die heel wat te verwerken hebben. Wij zien het als onze missie om het leven van verwaarloosde kinderen te steunen. We werken inmiddels enkele jaren met Destiny en zien een hoopvolle positieve impact voor het kind.

ADUNA CHILDREN CENTER - ZAMBIA  » het opvanghuis staat midden in een regio waar vooral veel malaria, cholera en thyphoid voorkomt. Kinderen die door de ouders verlaten zijn lopen constant het risico op parasitaire- en bacteriële besmettingen, die hen tot een gemakkelijk doelwit maken in de opgroeiperiode. Wij zorgen voor ondermeer de essentiële kindervaccinaties en beschermende muskietennetten voor de kleintjes.

OLHOS D'AGUA  - ANGOLA » Ook het Olhos huis ligt zó afgelegen, waardoor hulp van internationale hulporganisaties volledig aan hen voorbij gaat. Terwijl de meest kwetsbare kinderen de hulp juist enorm nodig hebben. Veel ouders - die vooral in het veld werkten - zijn omgekomen door landmijnen. Dit zijn schokkende ervaringen voor hun kinderen. Dit vestigt onze aandacht op het droeve lot van vele Angoleze kinderen.

DESTITUTE CHILDRENS HOME  - KAMEROEN » Schrijnende armoede en lage lonen staat de opvang door de eigen familie van ouderloze kinderen in de weg. Er is gewoonweg geen geld voor zorg. Wanneer zij malaria krijgen is de ramp niet te overzien. Verpleegster Veronica vertelt over het jongste weeskindje.”De moeder van Gift is overleden door malaria. De familie heeft haar laten onderbrengen omdat haar gezondheid in gevaar was.”

RHEMA GRACE ORPHANAGE  - KAMEROEN » Weeskinderen zijn volledig aan zichzelf overgelaten en leven op straat. Overleven brengt veel spanning en angst met zich mee. Gespannen kinderen groeien trager dan normaal en kunnen kleiner blijven dan gezonde kinderen. Wij zorgen ervoor dat deze kinderen worden ondergebracht in weeshuizen waar zij veel liefde en voldoende gezondheidszorg krijgen.

LAURA MAY WEESHUIS - KAMEROEN » In Lumpsum worden de kinderen omringd met veel aandacht en geborgenheid. Aan het weeshuis is ook een school gekoppeld waar de kinderen uit de nabije omgeving les krijgen. Deze kinderen komen uit zeer arme gezinnen waarvan de ouders het reguliere schoolgeld niet kunnen betalen. Wij zorgen ervoor dat de kinderen beschermd zijn tegen malaria en gezond blijven.