VIJF SOORTEN MALARIA

Er bestaan vijf soorten menselijke malaria.

Plasmodium falciparum
Plasmodium vivax
Plasmodium malariae
Plasmodium ovale
Plasmodium knowlesi

Plasmodium (= Malaria)  Falciparum is de meest dodelijke vorm en komt het meest voor in Afrika. Deze vorm wordt ook 'hersenmalaria' of 'malaria tropica' genoemd. Deze vorm van malaria kan binnen 48 uur dodelijk zijn.

Elke minuut sterft een kind aan P. Falciparum

Een infectie met Plasmodium falciparum kan voor jonge kinderen en zwangere vrouwen binnen enkele dagen tot de dood leiden als zij niet binnen 48 uur effectief wordt behandeld. Het dodelijk verloop van deze infectie wordt onder meer veroorzaakt doordat geïnfecteerde rode bloedcellen vast gaan zitten in kleine bloedvaatjes van essentiële organen, zoals de hersenen. Hierdoor raken bloedvaatjes verstopt, waardoor toevoer van zuurstof en voedingsstoffen gehinderd worden. Daarnaast treden beschadiging van bloedvaatjes en orgaanweefsel op. Zonder behandeling met effectieve medicatie leidt dit tot uitval van vitale functies van alle organen, gevolgd door coma en uiteindelijk de dood.