DE BAYAKA PYGMEEËN VAN YANDOUMBE

Centraal Afrikaanse Republiek (CAR)  - De Bayaka Pygmeeën leven van oorsprong in het hart van het tropische regenwoud. Zij leven afgezonderd van de rest van de wereld. Maar in de afgelopen decennia worden zij steeds verder verdrongen uit hun primaire leefgebied door ontbossing.

Diep in het tropisch regenwoud komt malaria nauwelijks tot niet voor. In dicht beboste gebieden lopen de bewoners minder snel risico besmet te raken met gevreesde ziekten. Maar inheemse bevolkingsgroepen zoals de Bayaka Pygmeeën moeten overal in Afrika het onderspit delven en worden noodgedwongen verdreven naar andere gebieden. Naar de regio’s waar malaria endemisch is. En terwijl malaria zich verspreidt in CAR, met meer dan 10.000 vier doden per jaar, is er nooit een campagne gestart om de Bayaka-bevolking, die hun tijd verdeelt tussen het dorp en het bos, te steunen. 

Zonder hulp grijpt malaria om zich heen

Nu wonen zij in dorpjes zoals Yandoumbe, midden in een malaria-risico-gebied. Omdat zij geen enkele resistentie hebben gebouwd worden zij ernstig ziek door malaria. Maar hulp om ernstig zieke kinderen te behandelen is er niet. Wanneer inheemse volken uit hun oorspronkelijke woongebied worden verdreven, verandert dit niet alleen hun leven maar ook hun voeding. De grote meerderheid van de bevolking leeft in hopeloze ellende waarbij ziekte in combinatie met honger hard toeslaan. De mensen zijn volledig aan hun lot overgelaten en het risico op massale kindersterfte neemt toe.

Met wie we ook vergaderen op de kantoren in de hoofdstad Bangui; niemand rept ook maar een woord over de erbarmelijke situatie van de Bayaka.  Voor velen bestaan ze niet. Julia Samuel:  “We ontvingen dramatisch nieuws vanuit de Dzanga Sangha , de thuisbasis van de Bayaka ; de zeer arme pygmeeënstammen worden ernstig bedreigd door Malaria.”  Het hartverscheurende bericht bereikte ons in 2009. Het team van Drive Against Malaria werkt en woont al sinds datzelfde  jaar tussen de pygmeeën en deelt hun lot. De verspreiding van malaria epidemieën en endemische armoede verergeren de toch al zeer precaire en bedreigde situatie van de Bayaka.

Maar ook voor van degenen die ervoor hebben gekozen om zich achter hen te scharen. Met name door de Amerikaan Louis Sarno is DAM op de hoogte gebracht van deze noodsituatie. De NGO heeft terstond de aanvoer van medicatie, diagnostiek en bescherming geïntensifieerd in de regio ten behoeve van de gezondheid van de pygmeeën. Wier etnische, culturele en fysieke overleving ernstig bedreigd wordt. We zijn meteen in actie gekomen om ons intensief in te zetten en effectieve bescherming aan te reiken.

DE VERGETEN KINDEREN VAN AFRIKA

De wanhopige situatie over hun bedreigde status wordt verergerd door de politieke instabiliteit van het land, de armoede, industrialisatie en de ontbossing op grote schaal. Men ziet de Bayaka als 'mindere' en medische zorg wordt hen zelfs systematisch geweigerd. 

Drive Against Malaria treft in 2009 een schrijnende en bijna onhoudbare situatie aan. De kinderen zijn zwaar ondervoed en bovendien geïnfecteerd met de meest dodelijke vorm van malaria. Om de kinderen te kunnen behandelen en te beschermen moet er razendsnel worden ingegrepen. De behoefte aan medicijnen neemt met de dag toe. Drive Against Malaria luidt onmiddelijk de noodklok in Europa en de Verenigde Staten, voor hulp aan de Bayaka. 

Toegang tot geneesmiddelen geeft hoop

In 2010 is Drive Against Malaria gestart met een massale hulpcampagne om te voorkomen dat de volksstam volledig verdwijnt. De eerste hulp richten we direct op het testen en behandelen van de kinderen die ernstig besmet zijn. Daarbij werken we met een snelle en krachtige behandeling waarbij de kinderen al na drie tot vier dagen volledig genezen. Om de uitbreiding van het besmettingsgevaar te voorkomen moeten de geneesmiddelen in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn. 

We nemen grondige maatregelen om de aanvoer van alle essentiële malaria interventies te verhogen. ACT (Artemisinine Combinatie Therapie) geeft reden tot hoop in Yandoumbe. We behandelen met bemoedigende resultaten. Ook voor de omringende dorpen moeten we snel in actie komen om een bevoorradings-tekort te voorkomen. Anders heeft het voor de kinderen van  Yandoumbe catastrofale gevolgen. 

Onze hulp voor de Bayaka is van vitaal belang. Vooral tijdens een malaria crisis zijn ondervoede kinderen enorm kwetsbaar. Ze hebben dan veel te weinig weerstand tegen de ziekte. We behandelen op een dag 200 tot 800 kinderen.  We bevoorraden het dorp met  levensreddende medicijnen, trainen lokale Bayaka tot gezondheidswerkers en zorgen ervoor dat families beschermd zijn tegen malaria met de verspreiding van muskietennetten. 

EXTRA MEDICATIE PER VLIEGTUIG

Per vliegtuig worden extra medicijnen, diagnostiek en muskietennetten ingevlogen. Alleen de dapperste piloten durven in de jungle te landen. We werken hier geïsoleerd en onder extreem uitzonderlijke omstandigheden; de voedingssituatie is nijpend, er is geen elektriciteit of schoon drinkwater en daar komt het gevaar van gewapende rebellen nog eens bovenop.

Yandoumbe mag rekenen op de levensbelangrijke humanitaire steun van Drive Against Malaria waar de bewoners recht op hebben. De nederzetting maakt deel uit van ons 'Dzanga Sangha Project' waar verschillende dorpen  hulp krijgen van DAM.