Nieuws

DAM PLEIT VOOR ACTIE BEHOUD REGENWOUD

03-11-2021

Wereldleiders beloven tijdens de COP26 een einde te maken aan ontbossing tegen 2030. Meer dan 100 wereldleiders hebben beloofd de ontbossing te beëindigen en terug te draaien.

Dit is de eerste grote deal van de COP26-klimaattop. Experts verwelkomden de stap, maar waarschuwden dat een eerdere deal in 2014 "helemaal niet in geslaagd was om de ontbossing te vertragen" en dat de toezeggingen moesten worden nagekomen. DAM pleit voor meer actie.
Het kappen van bomen in tropische gebieden draagt ​​bij aan de verspreiding van dodelijke ziekten en het klimaat in die gebieden. Er zijn redenen om opgewekt te zijn over het voorgestelde plan om ontbossing te beperken en de belangrijkste landen die de belofte steunen. Het is ook zeer positief dat het zal proberen de rol van inheemse volkeren bij de bescherming van hun bomen te versterken.
Studies hebben aangetoond dat het beschermen van de rechten van inheemse gemeenschappen een van de beste manieren is om bebost land te redden.
Maar er zijn grote uitdagingen. Veel eerdere plannen hebben hun doelen niet bereikt. De ontbossing is zelfs toegenomen sinds een soortgelijke belofte in 2014 werd gelanceerd. Hoe kunnen overheden verifiëren dat bossen daadwerkelijk worden beschermd ? Wie controleert dat overheden daadwerkelijk hun belofte nakomen om de bossen te redden ?