Nieuws

WEESKINDEREN in Namibië kunnen nu op steun rekenen

09-11-2023

In de toekomst kunnen weeskinderen in Namibië rekenen op steun. Terwijl veel NGO's in 2020 plotseling de hulp voor weeskinderen in Namibië stopzetten, staat DAM klaar om te helpen. Er zijn duizenden kinderen die er helemaal alleen voor staan.

Het leven van 194 kinderen die een of beide ouders hebben verloren, stort volledig in. Alles valt weg voor hen.
Via ons lokale team hebben we contact gelegd met moeder en weduwe Maria, haar kinderen en tientallen andere weeskinderen. Alleenstaande moeders zoals Maria die haar kinderen niet meer kan voeden schamen zich voor hun persoonlijke situatie tegenover buitenstaanders, maar omdat Maria uit dezelfde buurt komt als ons lokale team, voelde ze zich 'veilig' om te praten.
We hebben weduwen ontmoet die zo radeloos waren dat ze zichzelf verwondden.

DAM heeft een speciaal project opgezet om 194 lokale weeskinderen van voedsel te voorzien, omdat ze geen andere hulp krijgen.
Het oprichten van weeshuizen wordt vermeden om de ‘familieband’ te behouden, wat essentieel is voor hun psychisch welzijn.

(Ontdek meer over ons Project voor Weeskinderen)