Nieuws

DAM GEEFT HULP AAN VLUCHTELINGEN

04-05-2021

ZIMBABWE | De missie van Drive Against Malaria in 6 nederzettingen langs de SENGWA zorgt voor levensreddende middelen. De mensen voelen zich in de steek gelaten.

HULP AAN HEN DIE ALLES ACHTER MOETEN LATEN. Er zijn bijna 4.000 vluchtelingen aan de oevers van de Sengwa rivier, maar met veel minder steun en bescherming dan reguliere vluchtelingen. Het was een vertrek uit Harare waarvoor ze nooit de kans kregen om zich hierop voor te bereiden. Op zoek naar veiligheid ontvluchten duizenden hun huizen en lieten ze vee en eigendommen achter.
Er is geen enkele instelling die de mensen hier bijstaat. Zij blijven voor langere tijd zonder hulp en worden gemarginaliseerd en kwetsbaar voor mensenrechten-schendingen. Drive Against Malaria is ‘Een baken van hoop’. Als hulporganisatie zien wij ons verplicht om hen te beschermen en bij te staan. Wij blijven vluchtelingen helpen om de toegang tot malariabescherming en essentiële medicijnen te versterken. Lees Meer