Nieuws

DIERENBESCHERMERS VRAGEN HULP BIJ DAM

15-03-2024

Dierenbeschermers kloppen aan bij Drive Against Malaria (DAM) voor hulp. Ze worstelen om te communiceren met de lokale bevolking.

Bij gebrek aan ongerept gebied zitten wilde dieren en mensen in Afrika dicht op elkaars huid. Jaarlijks doen zich honderdduizenden clashes voor. Wilde dieren begrijpen natuurlijk niets van de manieren van mensen om hun territorium af te bakenen. Resultaat? Mensen en hun veestapels worden door dieren aangevallen, gewond of gedood, oogsten vernield en eigendommen beschadigd.
Bewoners nemen wraak en doden wilde dieren. Het is een vicieuze cirkel’, zegt Samuel.

"Er is communicatie, advies en assistentie nodig. Mensen en wilde dieren kunnen samenleven met slimme oplossingen.’’ DIERENBESCHERMERS:“DAM KAN DE MENSEN OVERTUIGEN  ”DAM maakt communicatie mogelijk, reageert door slimme oplossingen aan te reiken en projecten op te zetten die niet alleen de mensen beschermen, maar ook indirect de dieren helpt overleven.

Door ervaringen in vele Afrikaanse landen biedt DAM advies over het beschermen van gewassen, en streeft naar een evenwicht tussen mens, dier en leefomgeving. Het vinden van oplossingen die zowel mensen als dieren ten goede komen is essentieel. Een harmonieuze co-existentie tussen mens en dier is mogelijk wanneer niemand wordt uitgesloten van hulp. DAM voert specifieke  ‘Environment’ projecten uit in Kameroen, Centraal Afrika, Zimbabwe, Botswana en Tanzania.